Irritatie om ‘achtergehouden informatie’ over aardappelschuren Oudeschans

Oudeschans met op de voorgrond de bewerkte grond waar de twee schuren komen
Oudeschans met op de voorgrond de bewerkte grond waar de twee schuren komen © Koos Boertjens
De gang van zaken rondom de bouw van twee aardappelschuren in Oudeschans is niet zorgvuldig verlopen. Dat vindt bijna de gehele oppositie in Westerwolde. Die is geïrriteerd, omdat het college informatie heeft achtergehouden.
Herma Hemmen van Lijst Hemmen: ‘De raad moet erop kunnen vertrouwen dat het college alle informatie tijdig verstrekt. Dat is belangrijk voor een zorgvuldige afweging. Wij rekenen het college dit daarom zwaar aan.’

Aardappelschuren

Akkerbouwers van Maatschap de Winter in Oudeschans willen twee aardappelschuren bouwen. Dat moet gebeuren naast een al bestaande aardappelschuur. De Stichting Vesting Oudeschans is tegen de bouw, omdat dat volgens de stichting niet bij (het aanzien van) het vestingdorp past.
Toch mag De Winter al beginnen met de bouw van de schuren. Dat komt door een bestemmingsplan dat stamt uit 1998.

Politieke doodzonde

Maar de gang van zaken is volgens meerdere oppositiepartijen niet zuiver verlopen. Hemmen namens vier partijen: ‘Een van de overwegingen om wel of niet akkoord te gaan met de bouw, is of er wel of geen archeologisch onderzoek gedaan moest worden op de plek waar de schuren moeten komen. Het college heeft ons altijd voorgehouden dat dat niet het geval was.’
Zij vervolgt: ‘Nu blijkt dat het college op 16 juni wist dat dit wél gedaan moest worden, terwijl wij op 22 juni een besluit hebben genomen. Er is wat ons betreft dus informatie achtergehouden. Dat is een politieke doodzonde.’

Reden is gissen

Het onderwerp speelde tijdens een wissel binnen het college van burgemeester en wethouders in Westerwolde. Huidig wethouder Harm-Jan Kuper: ‘De voormalig wethouder was op de hoogte van de uitkomsten. Het is voor mij om onbekende redenen niet met het college of met u gedeeld. Ik kan enkel gissen naar de beweegredenen.’
Volgens hem is het huidige college pas op 5 juli, dus na de besluitdatum van 22 juni, op de hoogte gesteld van het gebeuren.

Excuses aangeboden

Kuper over dat mogelijke archeologische onderzoek: ‘Er zijn geen aanwijzingen voor archeologische resten op de plek waar de schuren moeten komen. In die zin is er geen schade.’ Dat heeft Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe, hem verteld.
Volgens de wethouder was het bestemmingsplan hetzelfde gebleven. De om welke reden dan ook achtergehouden informatie heeft daarom volgens hem geen invloed gehad op het uiteindelijk besluit dat is genomen.
De wethouder heeft tijdens een gesprek met betrokkenen aangegeven dat hij het heel vervelend vindt hoe het is gelopen. Kuper: ‘Ik heb ook namens het college excuses aangeboden.’

Voor nu voldoende

Voor Hemmen en de andere oppositiepartijen is dat voor nu voldoende. Zij vinden het te ver gaan om het vertrouwen in de huidige wethouder op te zeggen.
Hemmen: ‘Dat hoeft wat ons betreft niet. Maar we kunnen niet de schouders ophalen en gewoon doorgaan. Daar is dit te belangrijk voor.’