Provincie: geen Groningse bouwprojecten geraakt door nieuwe stikstofuitspraak

Een van de grootste bouwprojecten in Groningen: de vernieuwde zuidelijke ringweg
Een van de grootste bouwprojecten in Groningen: de vernieuwde zuidelijke ringweg © Elwin Baas/RTV Noord
De provincie Groningen schat in dat Groningen niet geraakt gaat worden door de stikstofuitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter zette woensdag een streep door de bouwvrijstelling voor de uitstoot van stikstof. Daar kunnen bouwprojecten in het land onder gaan lijden, maar gedeputeerde Johan Hamster denkt dat Groningen er goed vanaf komt.

Niet in de buurt van kwetsbare natuur

‘Het wegvallen van de bouwvrijstelling betekent geen algehele bouwstop’, laat Hamster in een reactie weten. ‘Voor zover bekend wordt er in Groningen geen gebruik gemaakt van de bouwvrijstelling. Dit komt omdat bouwactiviteiten in Groningen vaak op grote afstand van stikstofbelaste Natura 2000-gebieden plaatsvinden.’

'Kabinet moet doorpakken'

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), het overlegorgaan van de twaalf provincies, maakt zich meer zorgen. Het IPO, dat ook namens provincies spreekt die er meer last van hebben, zegt dat het kabinet ‘moet doorpakken’ in de zoektocht naar een oplossing voor dit probleem.

Natuurvergunning nodig

De Raad van State concludeerde woensdagochtend in haar uitspraak dat bouwprojecten niet langer automatisch toestemming krijgen om tijdelijk stikstof uit te stoten. Deze zogeheten bouwvrijstelling is juridisch niet houdbaar, zo luidde de uitleg van de hoogste bestuursrechter. De zaak was aangespannen door Mobilisation for the Environment (MOB), de organisatie van milieuactivist Johan Vollenbroek.
Als een bouwproject leidt tot stikstofneerslag in een kwetsbaar natuurgebied, is nu weer een natuurvergunning nodig. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de hele bouwsector, want per project moet weer een stikstofberekening worden gemaakt.

Negatief effect op natuur

Met de vrijstelling was voor de bouw, aanleg en sloop van onder meer woningen, energieprojecten en wegen geen natuurvergunning nodig. Voor stikstofuitstoot dichtbij natuurgebieden, met een mogelijk negatief effect op deze natuur, is dat vanaf nu wel weer vereist.