Meer vacatures dan ooit: 'De perfecte sollicitant is schaars, dus leid mensen intern op'

Een poster om nieuw personeel te werven
Een poster om nieuw personeel te werven © ANP
Op dit moment zijn er in onze regio 14.700 openstaande vacatures. Dat zijn er meer dan ooit, blijkt uit cijfers van het UWV over Groningen en een deel van Noord-Drenthe. Werkgevers vinden het vaak moeilijk om mensen voor de vacante functies te vinden, maar volgens het UWV missen ze daarbij kansen.
'Het probleem van openstaande vacatures is grotendeels structureel', zegt UWV-woordvoerder Erik Oosterveld. ‘Het ontstaat door vergrijzing en ontgroening.' Dat betekent dat er steeds meer ouderen zijn die met pensioen gaan en steeds minder jongeren die de gaten opvullen. Ook sluiten de kwaliteiten van werknemers niet altijd goed aan op de functie-eisen van werkgevers.

Trend zet door

Deze trends zullen de komende jaren niet direct worden doorbroken. Daarom blijven deze vacatures bestaan, ook als de economie zich minder positief ontwikkelt dan in de afgelopen jaren, denkt Oosterveld.
Lees verder onder de grafiek
Ontwikkeling van aantal vacatures sinds 2016
Ontwikkeling van aantal vacatures sinds 2016 © UWV
Toch ziet Oosterveld wel een oplossing. 'Bij het UWV en de gemeente staan veel werkzoekenden geregistreerd.' Dat zijn mensen met een WW-uitkering, een Wajong-uitkering of mensen in de Participatiewet. 'Wij weten wie ze zijn en kunnen ze dan ook gericht proberen te helpen aan een baan. Maar het gaat lang niet altijd om mensen die ook meteen en zonder aanvullende opleiding in staat zijn om openstaande vacatures in te vullen.' Zij zijn vaak lang uit de running en kunnen niet van de een op de andere dag zomaar aan de slag.'

Ruim 50.000 werkzoekenden

De regio Groningen telt volgens recente UWV-cijfers zo'n 50.000 werkzoekenden. Zo'n 14.000 van hen horen bij het zogenoemde 'onbenutte arbeidspotentieel'. Dat zijn mensen die niet of niet volledig werken, maar wel willen en kunnen werken en daarvoor beschikbaar zijn. Hierbij horen werklozen, mensen die in deeltijd werken maar wel meer kunnen en willen werken, en semi-werklozen.
Die laatste groep bestaat uit mensen zonder betaald werk die recent een baan hebben gezocht maar niet direct beschikbaar zijn, óf die niet recent hebben gezocht maar wel direct beschikbaar zijn. Oosterveld: 'Ook personen die tijdelijk vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere redenen niet beschikbaar of niet werkzoekend zijn, vallen onder semi-werklozen.'

'We kennen potentiële werkenden niet'

De oplossing voor de grote hoeveelheid openstaande vacatures ligt volgens Oosterveld in de groep mensen die nu in deeltijd werken en meer kunnen en willen werken. Hier zijn er volgens Oosterveld veel meer van dan het UWV op de radar heeft.
'Het Centraal Bureau voor de Statistiek registreert veel meer van deze zogenoemde onderbenutte deeltijders. Er zijn mensen die bijvoorbeeld twaalf uur in de week werken en meer zouden willen werken. Maar lang niet iedereen hiervan staat bij ons geregistreerd. En omdat we niet weten wie ze zijn, kunnen wij ze niet koppelen aan openstaande vacatures.'
Oosterveld vindt het daarom belangrijk om beter in beeld te krijgen wie niet volledig werkt, maar dat wel wil, kan en beschikbaar is.

Werkgevers hebben een opdracht

Ook ligt de bal deels bij werkgevers, denkt Oosterveld. Hij heeft daarom een advies voor hen: 'Investeer meer in mensen die niet voor negentig of honderd procent aan de vacature-eisen voldoen. Mensen die dat wel doen, zijn inmiddels nauwelijks meer te vinden. Omdat werkgevers jarenlang gewend zijn mensen aan te nemen die wel aan alle eisen voldoen, denken ze dat het moeilijk is vacatures op te vullen. Maar je kunt ook mensen aannemen die minder goed voldoen en hen intern verder opleiden.'