Partij voor de Dieren wil jachtverbod

© Debbie Tingen
GRONINGEN - De Partij voor de Dieren in Groningen wil dat Gedeputeerde Staten met onmiddellijke ingang een algeheel jachtverbod instellen. Nu beperkt het jachtverbod in Groningen zich alleen nog tot de wilde eend.
Volgens de partij is het verbod nodig omdat de dieren door de aanhoudende kou kwetsbaar zijn en weinig voedsel en drinkwater kunnen vinden. Door de sneeuw zijn er ook weinig schuilmogelijkheden waardoor ze een makkelijke prooi zijn voor jagers.
In Drenthe en Friesland is een jachtverbod al van kracht. De winterse omstandigheden zijn voor die provincies voldoende reden om de jacht op de meeste wild-en watervogelsoorten te verbieden. De dieren moeten door het sneeuwdek en bevroren water extra moeite doen om voedsel te vinden.
Om die reden vinden de provincies de jacht onder deze omstandigheden niet fair. Het verbod in Drenthe geldt ook voor het afschieten van een aantal schadelijke dieren als ganzen. Alleen op reeën en vossen mag nog geschoten worden. In Friesland is de jacht op wilde eend, gans en smient met ingang van komende maandag gesloten.