Commissie: bodemdaling Waddenzee door gaswinning bleef vorig jaar binnen grenzen

Op de achtergrond een aardgasproductieplatform van de NAM op de Noordzee
Op de achtergrond een aardgasproductieplatform van de NAM op de Noordzee © ANP
De bodemdaling in de Waddenzee door gaswinning is in 2021 binnen de afgesproken grenzen gebleven. Er zijn ook geen nadelige effecten voor de natuur opgetreden. Dat concludeert een commissie die voor het ministerie van Economische Zaken een rapportage daarover van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft getoetst.
De NAM wint al sinds 2007 gas onder de Waddenzee en het Lauwersmeer. Dat is toegestaan, zolang er niet meer bodemdaling optreedt dan is afgesproken en wanneer de natuur in de gebieden niet aangetast raakt.

Commissie voor de milieueffectrapportage

De NAM moet dat voortdurend in de gaten houden en brengt jaarlijks een verslag uit aan Economische Zaken. De Auditcommissie voor gaswinning in de Waddenzee, onderdeel van de Commissie voor de milieueffectrapportage, heeft de conclusies van de NAM nagerekend en is tevreden, zo blijkt donderdag.

Gaswinning in de Noordzee

Er zijn veel bezwaren tegen de gaswinning in het Waddenzeegebied. Natuurbeschermers vrezen dat het unieke natuurgebied onherstelbaar aangetast raakt. Nederlandse en Duitse bestuurders van het Waddenzeegebied verzetten zich ook tegen een mogelijke uitbreiding van de gaswinning boven Schiermonnikoog, dus in de Noordzee. Het kabinet zou geen nieuwe vergunningen meer willen afgeven voor gasprojecten in de Waddenzee, maar gaswinning in de Noordzee zou nog wel mogelijk zijn.

Auditcommissie

De Auditcommissie adviseert Economische Zaken om duidelijk te maken welke gevolgen zeespiegelstijging door klimaatverandering kan hebben voor de maximaal toegestane bodemdaling door gaswinning.