Veendam organiseert jeugdhulp op andere manier: 'We willen meer grip op de kwaliteit'

Jeugdhulpverlener in gesprek met een meisje
Jeugdhulpverlener in gesprek met een meisje © Roos Koole/ANP
De gemeente Veendam gaat de meest voorkomende ambulante jeugdhulp anders organiseren. Het gaat bijvoorbeeld om vormen van begeleiding bij leer- en gedragsproblemen.
In de gemeente Veendam maken ruim duizend kinderen en jongeren gebruik van een vorm van jeugdhulp. Zo'n 850 daarvan maken deel uit van de groep waar het hier om gaat. De hulp die deze jeugdigen ontvangen, wordt op dit moment door zo'n tachtig aanbieders verzorgd. Dit is volgens de gemeente veel te ingewikkeld. De gemeente Veendam kiest er daarom voor om alle veel voorkomende jeugdhulp onder te brengen bij één hoofdaannemer.

Coöperatie Dichtbij

Na een aanbestedingsprocedure heeft de gemeente een contract afgesloten met Coöperatie Dichtbij, die samen met vijf andere partijen de jeugdhulp uit gaat voeren. De andere vijf organisaties zijn Molendrift, Pro Talent, Jongerenwerk Barkema & De Haan, het Leger des Heils W&G Noordoost en Team050. Het is de bedoeling dat de organisaties op een gelijkwaardige manier gaan samenwerken.
De gemeente Veendam betaalt jaarlijks vijf miljoen euro voor de zorg. 'We willen meer grip op kwaliteit, dichtbij de leefwereld van onze kinderen en jeugdigen, en minder administratieve rompslomp. We gaan vol vertrouwen aan de slag met de inrichting en uitvoering van de ambulante jeugdhulp', zegt wethouder Ans Grimbergen.

Zonder indicatie

De jeugdhulp kan straks gegeven worden zonder indicatie. Een groot voordeel, volgens wethouder Grimbergen, die als voorbeeld verwijst naar de ondersteuner jeugd en gezin bij de huisartsen. 'Daar hoef je niet eerst een intake, een wachtlijst en een diagnose door. Daar wordt gelijk gesproken met de ouders en het kind. Dat gaat veel sneller.'
Jeugdigen die op dit moment zorg ontvangen van een bepaalde aanbieder hoeven volgens wethouder Grimbergen niet bang te zijn dat ze die hulp gaan verliezen. Lopende trajecten worden gehandhaafd.
Ambulante jeugdhulp

Bij ambulante jeugdhulp woont een kind of jongere gewoon thuis. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de hulp thuis, op school of bij een hulpaanbieder gegeven.

'We kunnen gelijk aan de gang'

Arno de Vries van Coöperatie Dichtbij is de kwartiermaker van de nieuwe algemene voorziening voor jeugdzorg in Veendam. Hij is enthousiast over de samenwerking. 'We hoeven straks geen toestemming meer te vragen aan de gemeente om een bepaalde vorm van zorg te verlenen. We kunnen gelijk aan de gang', zegt De Vries.
De hulpverleners zullen volgens De Vries straks dicht bij de leefwereld van de kinderen te vinden zijn. 'We zullen op scholen zijn, bij de huisarts en bij De Basis, de algemene voorziening voor WMO in Veendam, zodat we er op tijd bij kunnen zijn. We willen vroeg kunnen signaleren en gaan preventief werken.'

Specifieke doelgroepen

Het contract met Coöperatie dichtbij gaat in op 1 april 2023 en duurt vier jaar, met een optie tot verlenging van nog vier maal één jaar. Zwaardere ambulante jeugdhulp, voor specifieke doelgroepen, blijft onder de gezamenlijke inkoop van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Voor deze vorm van jeugdhulp verandert er na 1 april 2023 niets.