Waterschappen krijgen 2,9 miljoen euro

GRONINGEN - De waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest ontvangen de komende jaren samen 2,9 miljoen euro.
Het gaat om een subsidie voor het bouwen van vispassages en het verbeteren van het leefgebied voor vis. Langs de waddenzeekust van het vaste land kunnen de vissen een groot deel van de overgangen van zout naar zoet water niet passeren.

Met behulp van de subsidie moet de hele waddenkust van het vasteland binnen enkele jaren toegankelijk worden voor vissen.