Noodverordening Ter Apel wordt niet verlengd

Ter Apel is geen risicogebied meer
Ter Apel is geen risicogebied meer © Tristan Braakman/RTV Noord
De noodverordening die van kracht was rond het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt niet verlengd. De Veiligheidsregio Groningen stelt dat er de afgelopen weken geen 'ontoelaatbare overloop' meer is op het terrein voor het aanmeldcentrum en ook geen sprake meer is van een 'onacceptabel onveilige en ongezonde situatie'.
De noodverordening werd op 24 augustus ingesteld. De veiligheidsregio wilde er naar eigen zeggen mee voorkomen dat mensen langdurig op het voorterrein zouden verblijven. Dat gebeurde eerder wel. Mensen verbleven meerdere nachten zonder goede voorzieningen op het gras. 'Een onmenselijke situatie', noemt de veiligheidsregio dat.

'Asielcrisis nog niet opgelost'

Nederland heeft veel te weinig opvangplekken voor asielzoekers doordat er meer asielzoekers komen, maar ook doordat er onvoldoende woningen zijn voor duizenden statushouders. Zij mogen in Nederland blijven, maar kunnen vooralsnog nergens naartoe verhuizen en moeten dus noodgedwongen in een asielzoekerscentrum blijven.
Volgens de veiligheidsregio is de crisis in de asielketen nog niet opgelost. 'Verre van. Groningen wordt nog steeds geconfronteerd met onder meer een (prognose van) hoge instroom van vluchtelingen en een onvoorspelbare doorstroom. Er is nog geen zogeheten "spreidingswet" die de verdeling van vluchtelingen over de Nederlandse gemeenten regelt. Er is nog geen geaccordeerd transitieplan. Ook zijn er nog geen andere aanmeldcentra.'

Druk op aanmeldcentrum houdt aan

De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel blijft daardoor volgens de veiligheidsregio hoog. 'Onrust rond en om het aanmeldcentrum en in het dorp is daarmee niet verdwenen', aldus de veiligheidsregio. Die geeft aan dat als de situatie daarom vraagt, weer snel kan worden opgeschaald 'naar een passende vorm voor regionale operationele, tactische en bestuurlijke afstemming en coördinatie'.
Verder geeft de veiligheidsregio aan dat het voorterrein van het aanmeldcentrum nog wel geldt als veiligheidsrisicogebied. Daardoor is preventief fouilleren en cameratoezicht er mogelijk.