'Toezicht op lozing door Friesland Campina-fabriek Bedum in Waddenzee rammelt'

De melkfabriek in Bedum
De melkfabriek in Bedum © Marco Grimmon/RTV Noord
Zuivelgigant FrieslandCampina loost jaarlijks tonnen fosfaten, stikstof en andere stoffen in de Waddenzee, maar de vergunning daarvoor is sterk verouderd.
Dat blijkt uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma Pointer, dat onderzoek deed naar lozingen via de pijp tussen Hoogkerk en de Waddenzee. Deze zogeheten HoWa-leiding vervoert afvalwater van de fabriek van FrieslandCampina in Bedum.
De geldende vergunning voor FrieslandCampina dateert uit 2009. Inmiddels zijn er nieuwe zuiveringstechnieken voorhanden om het afvalwater te verschonen, maar deze zijn niet opgenomen in de huidige vergunning. Volgens Europese regelgeving zou dit wel moeten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat nog altijd twintig milligram stikstof per liter is toegestaan.
Dat dit nog bestaat
Ellen Kuipers van de Waddenvereniging

Toezichthouder wacht af

De omgevingsdienst van de provincie Groningen, verantwoordelijk voor het toezicht, meldt tegenover Pointer dat 'controles en inspecties niet waren terug te vinden in het dossier.' Bij inspecties die wel gedaan zijn, kwamen de afgelopen jaren meermaals overschrijdingen aan het licht, vooral op het punt van ‘onopgeloste bestanddelen’ in het afvalwater. Maar een update van de vergunning zit er voorlopig niet aan te komen. De omgevingsdienst wacht tot het bedrijf hier een traject voor opstart.
Ook de eigenaar van de pijp, waterschap Noorderzijlvest, speelt een opmerkelijke rol. In de ogen van Rijkswaterstaat is dat waterschap tegenwoordig de ‘eindlozer’ en moet die een zogeheten 'lozingsvergunning' in bezit hebben. Maar ook die ontbreekt. Formeel is er dus sprake van een illegale lozing.

Waddenvereniging geërgerd

De Waddenvereniging reageert ontstemd bij Pointer. 'Dat dit nog bestaat. Een lozing op een kwetsbaar natuurgebied als de Waddenzee, werelderfgoed… Dit kan écht niet meer', aldus Ellen Kuipers.
FrieslandCampina laat weten dat de milieuvergunning van 2009 niet als 'ernstig verouderd' kan worden bestempeld. 'Dit gezegd hebbende, is het altijd goed om van tijd tot tijd te kijken of de interne en externe normen die we hanteren nog in lijn zijn met de maatschappelijke verwachtingen voor een bedrijf als FrieslandCampina. We zullen dit dan ook blijven doen en maatregelen treffen als daar aanleiding toe is.'