IMG wees schades rondom Groningenveld af na halve conclusies

Boerderij met aardbevingsschade
Boerderij met aardbevingsschade © FPS/Jos Schuurman
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft schades rondom Groningenveld afgewezen op basis van 'halve conclusies'. Dat maakt een 'peer review' van vier onderzoeksbureaus duidelijk.
De onderzoeksbureaus hebben eerdere onderzoeken van TNO/TU Delft en Deltares naar de effecten van Groningenveld en bij de gasopslag Norg tegen het licht gehouden. Deze onderzoeken zijn door het IMG gebruikt om onder meer de omgekeerde bewijslast in het effectgebied flink in te perken.

'Schades ten onrechte afgewezen'

Wisse Hummel van de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME) denkt dat de conclusie goed nieuws is voor schademelders in het gebied. 'Het IMG heeft vrij stellig besloten om op basis van de rapporten van TNO/TU Delft en Deltares schades af te wijzen. Wij hebben als werkgroep vastgesteld dat ze dat doen op basis van halve conclusies. En nu is dat dus ook gebleken.'
De uitkomsten zijn maandag besproken op het provinciehuis in Assen en direct doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Er valt in te lezen dat er te veel onzekerheden in de onderzoeken van TNO/TU Delft en Deltares zitten, om harde conclusies aan te verbinden. 'Met terugwerkende kracht kun je dus zeggen dat er rapporten ten onrechte zijn afgewezen', zegt Hummel. 'En je moet kijken wat het voor de toekomst betekent. Zoals het nu lijkt, heeft het IMG zijn beleid rondom de schadeafhandelingen in dit gebied gestoeld op rapporten die daar niet geschikt voor zijn.'
Het kan niet anders, lijkt mij, dan dat het besluit om de omgekeerde bewijslast in te perken wordt teruggedraaid.
Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe dringt er al langere tijd bij de Tweede Kamer op aan dat de inperking van de omgekeerde bewijslast wordt teruggedraaid. 'Ook staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft hier laatst in een debat met de Tweede Kamer op aangedrongen. Dit onderzoek is nog maar eens een onderstreping van wat hij heeft gezegd. Het kan niet anders, lijkt mij, dan dat het besluit om de omgekeerde bewijslast in te perken wordt teruggedraaid.'

'Oplossing voor inwoners'

Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, kan het IMG vandaag nog niet zeggen. Woordvoerder Berend Henk Huizing laat weten dat het IMG nog niet met een inhoudelijke reactie kan komen, omdat ze het maandag uitgebrachte rapport nog niet hebben kunnen lezen. 'Maar wij hebben er al vaker bij Den Haag op aangedrongen dat er een goede oplossing voor de inwoners in dit gebied moet komen. Net als de staatssecretaris vinden wij dat heel belangrijk. Vanuit Den Haag hebben we alleen nooit een reactie gehad, terwijl wij meermaals aan de bel hebben getrokken.'