Groningse jongeren werken relatief weinig, geluksgevoel neemt af

Supermarkt zoekt vakkenvullers
Supermarkt zoekt vakkenvullers © ANP
Groningse jongeren zijn verhoudingsgewijs weinig aan het werk. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor 2022 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd. Ook neemt het welzijn af, en groeien er relatief veel minderjarigen op in bijstandsgezinnen.
De gemeente Groningen kent van de provincie het laagste percentage werkenden onder jongeren tussen 15 en 27. Het gaat om 57 procent van hen.
De gemeente heeft relatief veel jongeren die studeren of naar school gaan. Onder meer de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en verschillende mbo-scholen zijn in de gemeente gevestigd. Jongeren die onderwijs volgen werken in verhouding minder dan leeftijdsgenoten die dat niet doen. Volgens een woordvoerder van het CBS verklaart dit deels waarom de gemeente het laagste percentage werkende jongeren heeft van de provincie.
Lees verder onder de kaart. De kaart laat per gemeente zien hoeveel procent van de jongeren tussen 15 en 27 werkt. De cijfers gaan over 2020, het meest recente beschikbare jaar.
Percentage werkenden onder jongeren tussen 15 en 27 jaar.
Percentage werkenden onder jongeren tussen 15 en 27 jaar. © Centraal Bureau voor de Statistiek
Ook in de Ommelanden komt het percentage niet boven de zeventig procent uit. Volgens een woordvoerder het CBS speelt daarbij ook de beschikbaarheid van werk mee. Die is in deze regio minder dan in andere delen van het land.
In gebieden met vergrijzing zie je dat jongeren weinig aan het werk zijn
Woordvoerder CBS
'In gebieden met vergrijzing zie je dat jongeren weinig aan het werk zijn. Deze gebieden zijn voor hen minder interessant, omdat ze daar vaak niet vinden wat ze zoeken. Er zijn meer voorzieningen voor het oudere deel van de inwoners. Als jongvolwassene een leven opbouwen in dit soort gebieden is toch lastiger, bijvoorbeeld omdat het moeilijker is om een goede school voor de kinderen of geschikte kinderopvang te vinden', aldus de CBS-zegsman.

Kinderen in bijstand

Het CBS besteedt in de Jeugdmonitor 2022 aan meer onderwerpen aandacht. Zo horen de gemeenten Groningen en Eemsdelta tot de tien gemeenten in Nederland met het hoogste percentage minderjarige kinderen dat opgroeit in een bijstandsgezin. In beide gemeenten ligt het percentage boven de tien procent. Ook in andere Groningse gemeenten, met name in het oosten, komen relatief veel minderjarigen uit bijstandsgezinnen voor. Die gemeenten behoren al jaren tot de armere delen van het land.
Een woordvoerder kon niet zeggen of de aardbevingsproblematiek hier mogelijk ook nog op van invloed was.
Lees verder onder de kaart. Die gaat over het percentage minderjarigen dat in een bijstandsgezin opgroeit. De cijfers zijn een momentopname van 31 december 2021.
Aandeel minderjarigen dat in bijstandsgezinnen opgroeit
Aandeel minderjarigen dat in bijstandsgezinnen opgroeit © Centraal Bureau voor de Statistiek

Minder jongeren gelukkig

Uit de Jeugdmonitor blijkt verder dat jongeren vorig jaar minder gelukkig waren dan daarvoor. Voor het eerst sinds 1997 voelde minder dan 80 procent van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar zich tevreden. Ook het aandeel jongeren dat aangaf zich gelukkig te voelen lag lager.
Hoewel nog steeds een ruime meerderheid gelukkig en tevreden zegt te zijn, is dat percentage onder jongvolwassenen in 2021 het laagste van alle leeftijdsgroepen. Volgens het CBS was dit 1997 totaal anders. Destijds waren jongvolwassenen met 91 procent nog de leeftijdsgroep met het hoogste aandeel gelukkigen.
Specifieke cijfers over het welzijn van Groningse jongeren publiceerde het CBS woensdag niet. Wel is bekend dat jongeren uit het aardbevingsgebied last kunnen hebben van gevoelens van onveiligheid, angst en verdriet. In de RTV Noord-podcast Verscheurde Jeugd hoor je enkele portretten van jonge Groningers die openlijk vertellen over wat de aardbevingsproblematiek met hen doet.
Hieronder vind je de vier afleveringen van de podcastserie Verscheurde Jeugd, 10 jaar na Huizinge.