Rijk trekt de knip voor melkveehouders: 55,2 miljoen om stikstofuitstoot te verminderen

In de provincie Groningen moet de uitstoot van stikstof in sommige gebieden met 47 procent procent omlaag
In de provincie Groningen moet de uitstoot van stikstof in sommige gebieden met 47 procent procent omlaag © Steven Radersma/RTV Noord
Groningen, Friesland en Drenthe kunnen 55,2 miljoen euro tegemoetzien vanuit het Rijk om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat hiervoor miljoenen worden uitgetrokken is een gevolg van de voorstellen die de provincies eerder dit jaar hebben gedaan om versnelde stikstofbeperkende maatregelen te nemen.
Groningse, Friese en Drentse melkveehouders kunnen hierdoor vermoedelijk in het voorjaar subsidie aanvragen om stikstofbeperkende maatregelen op hun bedrijf te nemen. Het gaat om maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen en al in de praktijk getest zijn.
Bij iedere melkveehouder die subsidie aanvraagt, wordt bekeken welke maatregel het best bij het bedrijf past, zoals het stimuleren van weidegang, het mestvrij houden van stalvloeren en het uitrijden van mest met water.

Resultaten meten

De verwachting is dat de stikstofuitstoot met twintig procent teruggebracht kan worden door de maatregelen. De resultaten van de maatregelen worden bij de melkveehouders gemeten, zodat zij kunnen inzien wat zo'n stikstofbeperkende maatregel doet en welke verbeteringen eventueel nog nodig zijn.

'Melkveehouders ondersteunen'

Landbouwgedeputeerde Henk Jumelet van Drenthe vindt het goed nieuws dat het Rijk de knip trekt. 'We kunnen de melkveehouders dan ondersteunen in het nemen van maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Hoe meer we nu al aan stikstofreductie bereiken, hoe minder groot de opgave in de nabije toekomst is.'
De verwachting is dat de subsidie twee jaar lang kan worden aangevraagd. Daarna wordt bekeken of die periode wordt verlengd.