Onderzoek dodelijke vuurwerkbom Boerakker afgerond

TOLBERT/BOERAKKER - De politie heeft het onderzoek naar het vuurwerkincident in Boerakker waarbij de 17-jarige Kees-Jan Dusseljee uit Tolbert om het leven is gekomen, afgerond.
Uit het onderzoek blijkt dat hij de vuurwerkbom zelf heeft gemaakt en ook zelf heeft aangestoken. Ook is duidelijk geworden dat de vuurwerkbom is gemaakt door illegale nitraatbommen in een buis te doen. De explosie was zo krachtig, dat het slachtoffer werd geraakt door onderdelen van het projectiel. Dat is hem uiteindelijk fataal geworden. Hij overleed in het ziekenhuis.
Kees-Jan Dusseljee stak de vuurwerkbom kort na de jaarwisseling af bij een jongerenontmoetingsplek aan de Hoofdweg in Boerakker. Andere jongeren waren daarbij aanwezig, maar stonden toevallig achter een metalen hokje. Hierdoor bleven zij ongedeerd.
Het overlijden van de jongen heeft veel impact in Tolbert en Boerakker. De buurtagent is afgelopen weekend veelvuldig in de dorpen aanwezig geweest. Er is gesproken met getuigen en andere personen uit de sociale kring van het slachtoffer. Daar waar nodig is slachtofferhulp aangeboden. Op initiatief van de buurtbewoners is zondagmiddag een bijeenkomst georganiseerd, waar diverse jongeren van gedachten konden wisselen. Ook de burgemeesters van Leek en Marum en de buurtagent waren hierbij aanwezig.
Donderdag is de uitvaart van Kees-Jan Dusseljee. Voorafgaand is een herdenkingsbijeenkomst.