Raad van State neigt naar groen licht voor eerste 750 woningen Suikerzijde-Noord

Een impressie van de nieuwe woonwijk Suikerzijde
Een impressie van de nieuwe woonwijk Suikerzijde © Gemeente Groningen
Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) en de gemeente Groningen troffen elkaar woensdag opnieuw bij de Raad van State over de bouwplannen voor Suikerzijde-Noord. De NMG is het niet eens met het natuurcompensatieplan van de gemeente.
Op het noordelijk deel van het voormalige Suikerunieterrein wil de gemeente op termijn tweeduizend huizen bouwen. De zitting van woensdag ging om de bouw van de eerste 750 huizen. Uiteindelijk is het de bedoeling van de gemeente om in het gehele Suikerzijde-gebied minstens vijfduizend woningen neer te zetten.
Tijdens de zitting in Den Haag benadrukte NMG-woordvoerder Erik de Waal dat de natuurorganisaties zeker niet tegen woningbouw zijn, maar wel tegen de manier waarop de gemeente de aantasting van natuur wil compenseren.

Schreeuwende behoefte

De raadsman van de gemeente stelt dat er door de woningnood een 'schreeuwende behoefte' bestaat aan goede huisvesting. Volgens hem moet Groningen zo snel mogelijk met de bouw wil beginnen.
De voormalige vloeivelden van de suikerfabriek zijn in de ogen van het gemeentebestuur een meer dan ideale plek, zo vlak bij het centrum. Groningen kan die woningen alleen bouwen als de natuur, die sinds 2008 op de vloeivelden is ontstaan, elders wordt gecompenseerd. Het gaat om vleermuizen, zoals de watervleermuis, en vogels zoals de geoorde fuut. Groningen is daarom extra natuur aan het aanleggen.

De Oude Held

In polder De Oude Held ten noorden van het Hoendiep en ten westen van de Johan van Zwedenlaan wil Groningen nieuwe vijvers voor de watervleermuis graven. De natuurorganisaties kunnen daar met de pet niet bij. NMG-woordvoerder De Waal noemde het opofferen van de Oude Held een onzalig plan dat funest gaat uitpakken voor de weidevogels.
De Waal zei tijdens de zitting daarover: 'Uitgerekend De Oude Held is het enige broedgebied in de provincie waar de grutto het goed doet. Van alle weidevogelsoorten in Nederland holt de grutto het snelst achteruit. Er zitten maar liefst 44 broedparen in die polder. Die kunnen straks geen kant op. En het hoeft niet, want er zijn voldoende alternatieve locaties waar de watervleermuis heen kan. Zoals het Westparkterrein ten oosten van de Van Zwedenlaan.'
Grutto's
Grutto's © Arie Ouwerkerk

Druk overleg

Volgens de raadsman van Groningen wordt druk overlegd met tal van vogel-, milieu- en natuurorganisaties over hoe het verlies van de Oude Held voor de weidevogels het best elders gecompenseerd kan worden, bijvoorbeeld in de buurt van Leegkerk. De gemeente vindt dat ze het beste compromis heeft gevonden voor het aanpakken van de woningnood en het behoud van natuur.

Voldoende compensatie

De Raad van State stelde een groot aantal kritische vragen, maar lijkt geen onoverkomelijke problemen in het bouwplan voor de eerste 750 woningen te zien. De rechter maakte een paar keer duidelijk dat deze bestemmingsplanzaak niet over de overige geplande woningen gaat. En ook niet over de vraag of de natuurcompensatie niet ten koste zal gaan van de weidevogels. Daarover zal in de nog komende Natuurwet-vergunningprocedures worden gesoebat.
De rechter noemde het belangrijk dat er voor de 750 woningen voldoende natuurcompensatie lijkt te zijn geregeld. Alleen op de manier waarop het wordt uitgewerkt, daarover zal later in een andere procedure gesteggeld gaan worden.
Als de Raad van State het plan Suikerzijde-Noord goedkeurt, dan kan de gemeente met de bouw van de eerste 750 woningen beginnen. Als de Raad toch problemen ziet, dat zal de gemeente nog wat huiswerk over moeten doen. De gemeente kreeg eerder al toestemming van de Raad om met het bouwrijp maken te beginnen.
De uitspraak volgt over enkele weken.