Rekenkamer over Dubbele Dijk: Provincie handelde in strijd met Europese regels

De Dubbele Dijk bij Bierum
De Dubbele Dijk bij Bierum © Waterschap Noorderzijlvest
De provincie Groningen handelde rond de experimentele dijkversterking Dubbele Dijk in strijd met Europese regels rondom staatssteun. De Noordelijke Rekenkamer komt met deze harde conclusie na uitgebreid onderzoek.
De provincie sloot een erfpachtovereenkomst af met het bedrijf Bakker Bierum voor de som van 8,8 miljoen euro om het project Dubbele Dijk te kunnen uitvoeren. In het project wordt een noodzakelijke dijkversterking op experimentele wijze uitgevoerd en is er, naast de bestaande dijk, een tweede dijk gerealiseerd. In het gebied tussen de twee dijken ontstaat ruimte voor slibwinning en zilte teelt.

'Uiterst onzorgvuldig gehandeld'

Maar de provincie handelde uiterst onzorgvuldig, zo concludeert de Noordelijke Rekenkamer in haar onderzoek. De grond van Bakker Bierum was niet getaxeerd, zodat onduidelijk was wat de werkelijke waarde was. De provincie hield daardoor rekening met een veel te optimistische waardevermeerdering van de grond. Door het ontbreken van een taxatie had de grondeigenaar een sterke onderhandelingspositie.
De Noordelijke Rekenkamer en de provincie Groningen hebben een fundamenteel verschil van inzicht over de conclusies van de Rekenkamer. Het college van Gedeputeerde Staten neemt volgens de Rekenkamer op essentiële punten afstand van de analyse van de Rekenkamer.

Provincie botst met Rekenkamer over conclusies

Volgens de provincie heeft ze in 2016 wel rechtmatig gehandeld bij de totstandkoming van de erfpachtconstructie. Daar waar de Rekenkamer stelt dat de provincie teveel betaald heeft voor de erfpacht en niet voldoende heeft onderzocht of onteigening van de grond mogelijk was, zegt de provincie dat het een ‘marktconforme prijs’ heeft betaald aan Bakker Bierum. De provincie vindt ook dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Wél wil de provincie de aanbevelingen van de Rekenkamer overnemen, zodat dergelijke projecten in de toekomst beter zullen verlopen.