Bond van Friese schrijvers: ‘Master Fries moet van RUG naar Leeuwarden’

Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen
Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen © Jos Schuurman/FPS
De bond van Friese schrijvers It Skriuwersboun is niet blij met de samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op het gebied van de volwaardige masteropleiding Fries.
De bond vindt dat Gedeputeerde Staten van Friesland en het Rijk hier een andere universiteit voor moeten zoeken. Dat meldt Omrop Fryslân.

'RUG is onwillig'

It Skriuwersboun is een vereniging die zich inzet voor Friese schrijvers, dichters, vertalers en publicisten. Volgens voorzitter Willem Verf is de provincie Friesland te naïef en heeft de provincie zich veel te afhankelijk gemaakt. ‘De RUG is onwillig. Jullie geld wordt door hen niet gebruikt waarvoor het bestemd is. Niet alleen wordt het professoraat geschrapt, er is ook geen literatuurdeskundige Fries verbonden aan de de universiteit, evenmin als een historicus op dat gebied’, aldus Verf.

Volwaardige hoogleraar

‘Het mag niet zo blijven dat wij schrijven in een taal die geen volwaardig professoraat en wetenschappelijke opleiding meer heeft’, schrijft Verf. Een parttime taalkundige kan wat de bond betreft nooit in al die behoefte voorzien.
Omdat de RUG er niet in is geslaagd een nieuwe hoogleraar Fries te vinden als opvolger van Goffe Jensma, is taalkundige Anne Merkuur aangesteld als universitair docent. Op termijn kan zij hoogleraar worden, zo is het idee.
It Skriuwersboun wil zo snel mogelijk weer een 'volwaardig hoogleraar Fries' en zegt ook 'uit de eigen contacten' te begrijpen dat daar wel een aantal potentieel geschikte kandidaten voor zou zijn.

Standplaats Leeuwarden

De bond wil dat de hoogleraar in Leeuwarden gaat werken. Dat kan in een wetenschappelijke instelling of instelling van het hoger onderwijs, maar wel met een zelfstandige status.