Rijk bemoeit zich niet met Zuiderzeelijngelden voor het Forum

GRONINGEN - Het Rijk bemoeit zich niet met de Zuiderzeelijngelden voor het Groninger Forum.
Provinciale Staten weigerden vorige maand 35 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van het Forum aan de Grote Markt. Het bedrag was toegezegd door Gedeputeerde Staten. Het geld komt uit de compensatiepot die het Noorden kreeg van het Rijk na het afblazen van de Zuiderzeelijn. Omdat het om Rijksgeld gaat, zoekt het stadsbestuur steun in Den Haag. Maar dat heeft , volgens staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, geen zin.
Gedeputeerde Staten en het Groninger stadsbestuur zitten dinsdag met elkaar om tafel om te praten over het conflict over de 35 miljoen voor het Forum.