Aanpak alcoholprobleem jeugd Appingedam en Delfzijl

DELFZIJL - De gemeenten Delfzijl en Appingedam willen het toenemend alcoholgebruik onder jongeren aanpakken.
Uit onderzoek van de GGD blijkt dat een kwart van de basisschoolleerlingen alcohol drinkt. Onder 16 jarigen is dat maar liefst negentig procent.
De beide gemeenten willen daar iets aan doen samen met scholen, politie, sportverenigingen, horeca en winkeliers. Er is een bedrag van 45.000 euro beschikbaar.