Uitbaggeren Noordpolderzijl kan goedkoper

NOORDPOLDERZIJL - Het waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Eemsmond hebben een plan bedacht om het haventje van Noordpolderzijl tegen veel lagere kosten bereikbaar te houden.
In 2008 bleken de vaargeul en de haven te zijn dichtgeslibd. De rekening van de baggerwerkzaamheden in 2009 kwam uiteindelijk uit op 850.000 euro.
Het slib uit de haven wordt voortaan opgeslagen in een depot en wordt niet meer teruggestort in zee. Door de havenkom jaarlijks uit te baggeren blijft de vaargeul naar verwachting ook langer op diepte
Het opslaan van het slib in een depot bij de haven heeft een aantal voordelen. Zo kan de gemeente de haven de komende jaren tegen lagere kosten uitbaggeren. Het slib kan na enige tijd worden gebruikt om kwelders en zeedijken te herstellen.