Resultaten bewonersavond asielopvang Zoutkamp: meeste vragen gaan over overlast

De opvang in Zoutkamp
De opvang in Zoutkamp © RTV Noord
Omwonenden van de asielopvang bij Zoutkamp hebben veel vragen over hoe om te gaan met overlast. Dat blijkt uit een gehouden inloopbijeenkomst.
Burgemeester Henk Jan Bolding, vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie gingen drie weken geleden in gesprek met bewoners van de omliggende dorpen. De uitkomst hiervan is gedeeld met de gemeenteraad.
21 belangstellenden kwamen naar de bijeenkomst en hadden verschillende vragen en zorgen. Zo werd gesproken over het tegenkomen van grote groepen mensen, enkele vluchtelingen die tuinen en woningen betreden, wildplassers, drugsgebruik en het achterlaten van zwerfafval.

Informatievoorziening asielzoekers

De nieuwe opvang in De Marnewaard werd op 10 september in gebruik genomen. Het COA heeft tijdens de bewonersavond aangegeven dat nieuwe asielzoekers uitgebreide informatie krijgen over de asielprocedure in Nederland. Daarnaast krijgen ze sinds kort ook informatie over de regels en omgangsvormen in Nederland.
Verder is aan asielzoekers uitgelegd dat mensen die in aanraking komen met de politie, niet terugkeren naar De Marnewaard. Ze worden dan overplaatst naar Ter Apel, Budel of Hoogeveen. Die laatste plek is een handhaving- en toezichtlocatie (htl), waar asielzoekers verblijven die overlast veroorzaken.

Overlast

Tijdens de bijeenkomst werd het onderwerp 'overlast' uitvoerig besproken. De politie heeft benadrukt dat het belangrijk is dat mensen melding maken van overlast. Volgens hen gebeurt dit niet altijd. De cijfers van aanhoudingen door de politie en interventies van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn daardoor beduidend lager dan de mate van overlast die inwoners zeggen te ervaren. Over de inzet van boa's tegen overlast gaven inwoners aan over het algemeen tevreden te zijn.

Einddatum: 10 maart

Diverse inwoners kaartten ook de einddatum van de opvang aan. Daarbij heeft de gemeente duidelijk gemaakt dat de periode van zes maanden wordt aangehouden.

Schadeafhandeling

Inwoners zijn geïnformeerd over het streven naar een regeling voor mensen die materiële schade hebben. Bewoners kunnen schade dan bij de gemeente melden, die het bedrag vervolgens bij het COA of het Rijk kan opvragen.

Wc's omgegooid

Ook zijn er verschillende vragen gesteld over de al genomen maatregelen. Voor asielzoekers die naar het dorp gaan, zijn op meerdere plekken mobiele wc's geplaatst. In Zoutkamp is een dixie vernield en in het water gegooid. Inmiddels is deze gerepareerd en op dezelfde plek teruggeplaatst. Het COA liet weten het zwerfafval, dat door asielzoekers wordt achtergelaten, op te ruimen.

Nog een inloopbijeenkomst

Op 25 november wordt een tweede inloopbijeenkomst georganiseerd. Op verzoek van dorpsbewoners vindt deze bijeenkomst plaats op een vrijdag, zodat mensen die moeten werken ook in de gelegenheid zijn om te komen.