Jongeren 't Zandt nemen deel aan krimponderzoek

'T ZANDT - De jongeren van jeugdhonk De Winkel in 't Zandt doen mee aan het project Radicaal Jong van de stichting Plattelandsjongeren.
Het blijkt dat jongeren in krimpregio's vaak negatiever denken over buitenlanders dan in bijvoorbeeld de stad Groningen. De overheid wil dat gegeven in onze provincie nu in kaart brengen. De komende weken worden er 160 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 27 jaar geinterviewd. De jongeren in 't Zandt krijgen als beloning 2000 euro. Van dat geld mogen ze een activiteit organiseren.
Hetzelfde onderzoek wordt ook uitgevoerd in krimpregio's in Zeeland en Limburg.