Gemeente Westerkwartier wil leefbaarheid verbeteren

Het gemeentehuis aan de Hooiweg in Zuidhorn
Het gemeentehuis aan de Hooiweg in Zuidhorn © Gemeente Westerkwartier
De gemeente Westerkwartier gaat de komende vier jaar aan de slag met het verbeteren van de leefbaarheid en de bestrijding van armoede, dat staat in het uitvoeringsprogramma dat de burgemeesters en wethouders woensdag presenteerde. Ook wil Westerkwartier zich profileren als centrumgemeente in het Noorden door een aantrekkelijke vestigingsplek te worden voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf.
De gemeente wil de plannen realiseren terwijl het daarbij afziet van de aanvankelijke aangekondigde OZB -verhoging (Onroerendezaakbelasting) van vijf procent. Wethouder Bert Nederveen (ChristenUnie, financiën): ‘De speerpunten van ons beleid kosten geld, maar in deze financieel moeilijke tijden willen we dat niet voor rekening laten komen van onze inwoners.’

Programma

Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van het coalitieakkoord van de vijf partijen die samen het gemeentebestuur vormen. De presentatie van het programma liet langer op zich wachten dan gepland. Reden daarvoor is dat het na de raadsverkiezingen lang duurde, voordat er een nieuwe coalitie was gesmeed.

Woningbouw

Woningbouw is een andere speerpunt van het gemeentebestuur. Wethouder Hans Haze (VZ Westerkwartier): ‘Hoeveel en waar woningen in de komende jaren gebouwd worden durf ik niet te zeggen. We gaan in elk geval met alle 41 dorpen in gesprek om te horen welke wensen er zijn. Daar rollen uiteindelijk plannen uit. Om die te realiseren zijn we afhankelijk van de bouwwereld. We weten allemaal dat daar een gebrek is aan personeel en grondstoffen en dus is het afwachten hoe dat verder gaat.’

Andere plannen

Wethouder Marjan Sijperda (VZ Westerkwartier) gaat aan de slag met armoedebestrijding en de versterking van winkelkernen en bedrijventerreinen. Collega Harry Stomphorst (Sterk Westerkwartier) gaat zich bezighouden met de verbetering van wegen en de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken. Ook gaat hij, als portefeuillehouder sport, onderzoeken of het mogelijk is kinderen tot en met groep acht gratis te laten sporten.
Bé Schollema (GroenLinks-PvdA) gaat zich bezighouden met het instellen van een investeringsfonds voor de leefbaarheid van de dorpen rondom de gasopslag in Grijpskerk. Hij trekt daarin op met de gemeente Noordenveld, waar de gasopslag van Langelo ligt. Het geld voor het fonds moet worden ingebracht door de gebruikers van de gasopslagen.
Tot slot wil de Westerkwartier een lobbyist aantrekken. Die moet zich volgens burgemeester Ard van der Tuuk bezig gaan houden met het aanboren van geldbronnen. ‘We willen de gemeente nog meer op de kaart zetten en laten zien dat we in het centrum van het Noorden veel te bieden hebben. Onze plannen kosten geld en dat kunnen wij niet alleen betalen. Met cofinanciering hopen we extra geld aan te boren en de lobbyist moet ons daarbij helpen.’
In de raadsvergadering van 14 december mogen de politieke partijen hun mening geven over de plannen van het gemeentebestuur.