Vroege signalering agressie bij patiënten Van Mesdag succes

GRONINGEN - Het vroegtijdig signaleren van agressie bij TBS-patiënten, vermindert het aantal ernstige incidenten en voorkomt dat de patiënt opgesloten moet worden in een isoleercel. Dat blijkt uit onderzoek van verplegingswetenschapper Frans Fluttert in de Van Mesdagkliniek in Groningen.
Fluttert trainde 2,5 jaar lang zowel therapeuten als patiënten op het herkennen van signalen die duiden op woede en agressie. Daarbij ging het bijvoorbeeld om slechter slapen, groeiende achterdocht en terugtrekking uit de groep.
Door er stelselmatig over te praten tijdens de wekelijkse gesprekken met de therapeut nam het aantal ernstige incidenten af. Bovendien werd het aantal keren, dat een agressieve en onhandelbare patiënt in de isoleercel belandde, gehalveerd.
De methode van Frans Fluttert wordt behalve in de Van Mesdagkliniek inmiddels ook toegepast in andere TBS-klinieken in binnen- en buitenland. Fluttert promoveert dinsdag in Utrecht op zijn onderzoek.