VCP wil bestemming voor voormalige LTS Winschoten

WINSCHOTEN - De VCP wil dat er woningen komen in het oude LTS- gebouw aan de Poststraat in Winschoten. De partij heeft daarvoor een initiatiefvoorstel ingediend bij het gemeentebestuur van Oldambt.
De gemeente is eigenaar van het schoolpand, dat al een aantal jaren niet meer gebruikt wordt. Op dit moment wonen er mensen die moeten voorkomen dat het schoolgebouw gekraakt wordt.
De VCP wil dat er aan deze, ook voor de bewoners onzekere, toestand een einde komt. Naast een woonbestemmig vindt de VCP dat ook kunstenaars of kleine bedrijven onderdak moeten krijgen in het gebouw. Verder zouden beginnende bandjes er voor een zacht prijsje oefenruimte kunnen huren.
De VCP wil dat de gemeente Oldambt zo snel mogelijk met initiatieven komt, om iets met het oude LTS-gebouw te doen.