Europese Commissie hoeft omstreden Dubbele Dijk niet te toetsen op ongeoorloofde staatssteun

De Dubbele Dijk bij Bierum
De Dubbele Dijk bij Bierum © Waterschap Noorderzijlvest
De provincie Groningen hoeft de Europese Commissie niet te vragen om de deal rond het project Dubbele Dijk te toetsen.
Een motie met een oproep om de Europese Commissie in te schakelen van de voltallige oppositie in Provinciale Staten is woensdag verworpen. De oppositie kwam daarop met een motie van afkeuring richting het college van de provincie, die ook weer werd verworpen. ‘Maar dit is een duidelijk signaal dat we dit niet tolereren’, aldus Dennis Ram (PVV).
De Statenoppositie kwam met met de oproep voor een Europees onderzoek, nadat de Noordelijke Rekenkamer vorige week in een rapport concludeerde dat de provincie rond het project Dubbele Dijk mogelijk in strijd handelde met Europese regels rondom staatssteun.

Ongeoorloofde staatssteun of niet?

De provincie sloot in 2016 namelijk een erfpachtovereenkomst met grondeigenaar Bakker Bierum voor de duur van 26 jaar voor een som van 8,8 miljoen euro. Doordat de provincie de grond niet liet taxeren ten tijde van de deal, bestaat de kans volgens de Rekenkamer dat de provincie te veel heeft betaald en dat de Europese Commissie dit kan aanmerken als ongeoorloofde staatssteun.
Nu de provincie bij de Dubbele Dijk een getijdeduiker wil aanleggen, probeerde de Statenoppositie het project tijdelijk stil te laten leggen, zodat de Europese Commissie het project kon toetsen. In het project wordt een noodzakelijke dijkversterking op experimentele wijze uitgevoerd en is er, naast de bestaande dijk, een tweede dijk gerealiseerd. In het gebied tussen de twee dijken ontstaat ruimte voor slibwinning en zilte teelt.

'Niet sjiek'

De Statenleden uit de oppositie loofden het werk van de Noordelijke Rekenkamer, en hekelden de opstelling van het college, dat verschillende conclusies van de Rekenkamer in twijfel trok.
‘De Rekenkamer heeft een zeer interessant onderzoeksrapport opgeleverd’, zei Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden). ‘De adviezen en conclusies zijn duidelijk. We betreuren het in hoge mate dat het college dwars door het Rekenkamerrapport heen fietst en eigen onderzoekers heeft ingehuurd. Hoewel dat niet verboden is, is het zeker niet sjiek.’
Hij werd aangevuld door Bram Schmaal (Groninger Belang). ‘Er zijn veel open einden. Om echt helderheid te krijgen over de Dubbele Dijk is het van belang om het te laten toetsen door de Europese Commissie. Wij roepen op niet verder te investeren totdat de duiding van de commissie binnen is.’
Gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie) wil daar niet aan. ‘De Rekenkamer zegt dat er sprake is van een risico op staatssteun. Wij constateren dat er geen goede onderbouwing is voor deze conclusie. De onzekerheden zijn onvoldoende meegenomen in de onderbouwing.’

'Dit had niet zo mogen gebeuren'

Hamster stelt wel dat de Rekenkamer op verschillende onderwerpen een gevoelige snaar raakt. ‘De Rekenkamer constateert terecht dat toen de pachtovereenkomst is gesloten er geen goede onderbouwing was van de pachtprijs. Wij zien ook: dit had niet zo mogen gebeuren.’
De gedeputeerde biedt verder nog zijn excuses aan voor het feitenrelaas van zijn voorganger Henk Staghouwer. Hij gaf toe dat Staghouwer de Staten in mei vorig jaar in het zogeheten feitenrelaas niet goed had geïnformeerd.
Provinciale Staten stemde vervolgens met een meerderheid in voor een vervolg van het project Dubbele Dijk, zodat de provincie aan de slag kan met de aanleg van de getijdenduiker.