Bijna 49.000 euro subsidie voor nieuw dorpshuis Eenrum

Café Zaal Bulthuis in Eenrum
Café Zaal Bulthuis in Eenrum © Anjo Bakker
Gemeente Het Hogeland stelt een bedrag van 48.470 euro beschikbaar aan de stichting Ons Dorpshuis De Oude School in Eenrum. Met het geld kan de stichting voorbereidingen betalen om van voormalig café Bulthuis het nieuwe dorpshuis te maken.
Anjo Bakker, bestuurslid van Stichting Ons Dorpshuis De Oude School, is blij met de toegezegde subsidie. 'Dit jaar maakten de eigenaren van café Bulthuis in het dorp bekend ermee te stoppen. We hebben toen al vrij snel plannen gemaakt om het pand aan te kopen en daar het dorpshuis in te vestigen', laat hij weten.
De stichting heeft grootse plannen in het dorp. Zo moet het voormalige café na aanschaf grondig worden verbouwd en zullen in het huidige dorpshuis woningen komen.

Jong en oud samen laten komen

Nog voor de aankoop van het pand door de stichting werden er al plannen gemaakt over wat er in het nieuwe dorpshuis te doen zou moeten zijn. 'In september hebben we overleg gehad met zeventig à tachtig dorpsbewoners. Daar kwam onder andere het idee uit voor een kookpodium, waarbij jongeren kunnen leren koken van ouderen.'
Ook de plannen voor de toekomst van het huidige dorpshuis zijn origineel: 'We houden het pand waar momenteel het dorpshuis in gevestigd is aan en willen hier een plek maken waar ouderen en jongeren gaan samenwonen. We weten dat daar vooral vanuit de ouderen veel behoefte aan is. Een van hen zei op een bijeenkomst letterlijk: 'Ik hoef niet met alleen maar oudjes om mij heen te wonen'', vertelt Bakker.
Een andere eigenaar had misschien de zalen niet voor het dorp behouden
Anjo Bakker - Bestuurslid stichting Ons Dorpshuis De Oude School
De subsidie die de gemeente aan de stichting verstrekt gaat gebruikt worden voor het opzetten van de juridische constructie achter het nieuwe dorpshuis en het oprichten van een coöperatie voor de verhuur van de woningen. 'Zelf hebben we al zo'n tienduizend euro betaald aan voorbereidingskosten voor de aankoop van het voormalige cafépand. Denk daarbij aan makelaars, adviseurs en taxateurs', zegt Bakker.
Bakker laat weten dat hij en zijn stichting het belangrijk vinden voor het dorp dat het pand 'van de inwoners' wordt: 'In het café waren meerdere zalen. Een andere eigenaar had misschien die zalen niet voor het dorp behouden.'

Op 31 december aankoop pand

De financiering voor de aankoop van het pand waarin het nieuwe dorpshuis komt, is inmiddels ook rond. Op 31 december zal de aankoop plaatsvinden. Hoeveel geld er wordt betaald laat de stichting, in overleg met de verkoper, in het midden. Wel zegt Bakker dat de volledige investering, aankoop en verbouw, in de miljoenen euro's loopt. Daarvoor hoopt de stichting in later stadium weer aanspraak te kunnen doen op subsidies, maar er zijn nog meer plannen om aan geld te komen. 'We gaan waarschijnlijk weer met de pet rond. In de jaren negentig is het café korte tijd ook in handen geweest van de dorpsbewoners, dat ging toen door het uitgeven van aandelen. Misschien doen we dat wel weer', aldus Bakker.

Dorpsgevoel

Bakker benadrukt dat hij hoopt dat het een project wordt voor heel Eenrum: 'Het is de bedoeling dat we het met het hele dorp doen, dus niet dat mensen alleen even een biertje komen drinken als het straks af is.'
Om alvast het dorpsgevoel aan te wakkeren, zijn er plannen voor een grote nieuwjaarsborrel voor alle inwoners van Eenrum: 'We gaan kijken of dat lukt. Dan is het weer van het dorp dus dat zou mooi zijn', zegt Bakker.

Lees meer: