Wethouder zegt toe: sportpark Meerstad komt er

Een aantal voetballen in een doel
Een aantal voetballen in een doel © Merijn Slagter/RTV Noord
Er komt een sportpark in Meerstad. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) heeft dat toegezegd in de gemeenteraadsvergadering.
De roep om voorzieningen in de woonkern en een sportpark in het bijzonder, klinkt al enige tijd. Dorpsbelangen Meerstad trok er over aan de bel, en kreeg woensdag steun van oppositiepartij D66.

Voetbal, tennis en padel

De wethouder geeft aan dat het 'flinke sportvoorzieningen' moeten worden. 'We willen acht- tot negenduizend woningen bouwen in Meerstad, daar hoort dit gewoon bij', zegt hij. 'Het zou onbestaanbaar zijn als daar geen hele grote sportfaciliteit bij zou komen.'
Het sportpark moet wat de wethouder betreft in de Eemskanaalzone komen. In dat gebied komen ook 2.100 woningen. 'Misschien kan daar straks voetbal, tennis en padel worden gespeeld', zegt de wethouder. 'En niet alleen door mensen die in Meerstad wonen, maar ook door mensen daarbuiten.'
De keuze voor de Eemskanaalzone maakt Van Niejenhuis niet zomaar. 'Op die manier kunnen mensen uit Meerstad er op de fiets naartoe. Tegelijkertijd krijgt de wijk niet te maken met overmatig veel verkeer: er zijn immers ook mensen komen wonen vanwege de rust.'

Engelbert niet vergeten

De huidige sportfaciliteiten in omliggende dorpen als Engelbert worden door de gemeente niet vergeten, bezweert de wethouder. 'De voetbalvereniging daar heeft al twee kunstgrasvelden en wil uitbreiden. Daar willen we serieus naar kijken.'
Daarnaast heeft de gemeente ideeën voor kleinere voorzieningen in Meerstad. 'In Meerstad willen we straks een aantal dorpskernen maken, met daarin voorzieningen. Bijvoorbeeld een bibliotheek, een bakker en een slager. Zo kunnen bewoners voor hun dagelijkse voorzieningen in Meerstad zelf terecht.'

Meerstad groeit uit z'n jasje

Toch houdt Van Niejenhuis voor alle plannen een slag om de arm. 'Er moeten nog veel stappen gezet worden. Bovendien zijn er altijd meer ambities dan dat er geld is. Wanneer het sportpark en de voorzieningen er zijn, durf ik daarom nog niet te zeggen. Maar duidelijk is wel dat Meerstad meer moet worden dan een groep huizen die leunt op de centrale voorzieningen in Groningen. Meerstad barst uit z'n jasje, dus die voorzieningen komen er in Meerstad zelf.'