Kinderombudsman: 1 op de 5 Groningse kinderen geeft leven een onvoldoende

Kind dat droevig is
Kind dat droevig is © Alexa/Pixabay
Kinderen in Groningen zijn, in vergelijking met andere provincies, het minst positief over hun leven. Dat schrijft Kinderombudsman Margrite Kalverboer in het rapport 'Als je het ons vraagt', dat donderdag is gepubliceerd. Twintig procent van de kinderen uit Groningen geeft hun leven een onvoldoende.
Groningse kinderen hebben volgens Kalverboer te maken met verschillende kwetsbaarheden, zowel in hun thuissituatie als in hun persoonlijke ontwikkeling. Veel kinderen groeien op met weinig geld. Ook hebben ze, vaker dan in andere provincies, ouders die psychische problemen ondervinden of hebben kinderen daar zelf last van. Daarnaast laat een deel van de kinderen weten dat zij gevlucht zijn uit een ander land.
Gronings kind geeft leven gemiddeld een 7,6
De Kinderombudsman vroeg voor het onderzoek 2350 kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 naar de kwaliteit van hun leven. Het onderzoek wordt om de twee jaar uitgevoerd. Dit jaar is voor het eerst een indeling per provincie gemaakt. In Groningen hebben 185 kinderen de vragenlijst van de Kinderombudsman ingevuld. Deze kinderen geven hun leven gemiddeld een 7,6. Dit is bijna net zo hoog als het landelijk gemiddelde van 7,7. Maar niet alle kinderen in Groningen zijn zo tevreden over hun leven. Zo geeft 20,7 procent van de kinderen hun leven een onvoldoende: gemiddeld een 4. Dit is een veel hoger percentage dan het landelijke percentage van 13,3 procent.

Psychische problemen

Bij kinderen die hun leven een onvoldoende geven, heeft meer dan de helft psychische problemen. Over hun thuissituatie geven deze kinderen aan dat er sprake is van ruzie thuis of dat één van hun ouders een lichamelijke ziekte heeft, aldus het rapport.
Kinderen maken zich ook zorgen over de oorlog in Oekraïne en het klimaat. Ze ervaren veel onrust en zijn niet tevreden met de steun van volwassenen om hen heen. Zo schrijven kinderen 'dat volwassenen hen niet het juiste voorbeeld geven'.
Kinderombudsman Margrite Kalverboer
Kinderombudsman Margrite Kalverboer © ANP

Stress door bevingsschade

Het is volgens de Kinderombudsman lastig om uit de vragenlijst af te leiden waarom Groningse kinderen minder tevreden over hun leven zijn. Wel schrijft Kalverboer dat 'de afwikkeling van aardbevingsschade voor veel stress heeft gezorgd in gezinnen' en dat gezinnen daar 'emotioneel onder geleden hebben'.
Ook volwassenen (18+) in Groningen, zijn in vergelijking met andere provincies in Nederland, het minst gelukkig of tevreden. Dit wordt gerelateerd aan het lage gemiddelde inkomen in Groningen. Hoewel veel kinderen aangeven dat ze weinig geld hebben, blijkt ruzie thuis voor kinderen een groter probleem te zijn. 'Het meemaken of getuige zijn van een ruzie of geweld thuis kan leiden tot angstklachten en psychische problemen', schrijft de ombudsman.
Een pand met bevingsschade
Een pand met bevingsschade © FPS/Jos Schuurman

Minder kansen aan rand van Nederland

Het is belangrijk voor kinderen dat er voldoende mogelijkheden zijn om jezelf te ontwikkelen, ziet de Kinderombudsman. Aan de randen van Nederland is dit volgens haar niet altijd mogelijk. 'In de bredere zin valt op dat kinderen in de randgebieden, zoals Groningen en Limburg, ongelukkiger zijn. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het krimpgebieden zijn, waardoor sociale voorzieningen sneller wegvallen en kinderen minder kunnen ondernemen', vertelt Kalverboer.
Volwassenen moeten het goede voorbeeld geven over hoe je met elkaar omgaat
Margrite Kalverboer - Kinderombudsman
De Kinderombudsman vindt dat volwassenen verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun gedrag. 'Ze moeten het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld over hoe je met elkaar omgaat en hoe je problemen oplost', schrijft Kalverboer. Ook gemeenten en het ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport (VWS) moeten verandering teweeg brengen. Zij moeten volgens Kalverboer aan de slag met kinderen- en jongerenparticipatie. Ook moeten ze onderzoeken waar kinderen in hun gemeente behoefte aan hebben. Bij het maken van beleid, wetten en regels moet daarnaast goed afgewogen worden hoe dit de rechten van kinderen beïnvloedt.

Steeds meer meisjes met psychische problemen

Het onderzoek van de Kinderombudsman legt opnieuw het verminderde welzijn van kinderen in Nederland bloot. Uit het vierjaarlijkse onderzoek van de Universiteit Utrecht (UU), het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau kwam begin september naar voren dat het aantal meisjes met psychische problemen sinds 2017 fors is toegenomen. Ook jongvolwassenen zijn minder gelukkig dan voorheen. In 2021 gaf 81 procent van de 18- tot 25-jarigen aan gelukkig te zijn, in 1997 was dit nog 91 procent, aldus het CBS.