Waterschap Hunze en Aa’s spreekt in begroting 2023 reserves aan om lasten te drukken

Het hoofdkantoor van waterschap Hunze en Aa's in Veendam
Het hoofdkantoor van waterschap Hunze en Aa's in Veendam © Google Streetview
Het Algemeen Bestuur van waterschap Hunze en Aa’s heeft woensdag de begroting over 2023 unaniem goedgekeurd en aangenomen. In de begroting is een beperkte verhoging van de waterschapsbelasting opgenomen. Dat kan volgens het Dagelijks Bestuur door drie miljoen euro uit de reserves aan te spreken.
Door de kostenstijging van energie denkt Hunze en Aa’s volgend jaar 160.000 euro meer kwijt te zijn aan elektriciteit en twee ton meer aan gas. Ook het onderhoud aan installaties wordt zo’n zes ton hoger ingeschat. Verder houdt het schap rekening met een stijging van vier procent aan personeelslasten.
Het waterschap verwacht dat in 2023 meer huishoudens hun waterschapsbelasting niet kunnen betalen. Daarvoor is zowel voor kwijtschelding als oninbare belastingen een bedrag van een ton opgenomen in de begroting.
Aan waterschapsbelastingen komt er in totaal 89 miljoen euro binnen. Aangevuld met de drie miljoen uit de reserves en te ontvangen dividend en subsidies heeft Hunze en Aa’s een sluitende begroting waar zo’n honderd miljoen euro in omgaat.