Kinderopvang zoekt nog steeds naar personeel: honderd vacatures in Groningen

Spelende kinderen op een kinderopvanglocatie
Spelende kinderen op een kinderopvanglocatie © RTV Noord
Onze provincie kampt nog steeds met grote tekorten in de kinderopvang. Op dit moment staan er honderd vacatures open, blijkt uit cijfers van het UWV. De verwachting is dat dit aantal verder oploopt.
Volgens het UWV is het van groot belang dat deze tekorten worden tegengegaan, zodat meer mensen aan het werk gaan en de personeelstekorten in andere sectoren worden aangepakt.

Landelijk groot tekort

Landelijk is het tekort aan werknemers in de kinderopvang ruim 5000. Steeds vaker moeten opvanglocaties de deuren sluiten omdat er geen pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn.

Kinderopvang bijna gratis

De sector vreest voor nog grotere tekorten als rekening wordt gehouden met de kabinetsplannen om vanaf 2025 de kinderopvang bijna gratis te maken voor werkende ouders. De verwachting is dat meer ouders hierdoor gebruik gaan maken van kinderopvang. In dat geval kunnen de tekorten landelijk oplopen tot 29.000 medewerkers in 2031.