'We moeten kindermishandeling bespreekbaar maken'

De vuile was-manifestatie in Paddepoel
De vuile was-manifestatie in Paddepoel © Derk Bosscher/RTV Noord
Drie procent van de kinderen in Nederland groeit op in een onveilige gezinssituatie. 'In elke schoolklas zit één kind dat thuis niet veilig opgroeit en dat is echt heel veel. Wij gaan ervan uit dat het in onze provincie niet anders is', zegt wethouder Manouska Molema van de gemeente Groningen. In de Week tegen Kindermishandeling vragen verschillende organisaties aandacht voor dit probleem.
Volgens Molema is het belangrijkste thema in deze Week tegen Kindermishandeling dat iedereen iets kan doen. 'Als omstander of zorgverlener kun je het gesprek aangaan. Je kunt signalen melden en dat is het allerbelangrijkste. Op het moment dat je als professional een onderbuikgevoel hebt, maak dan melding bij bijvoorbeeld WIJ of een andere instantie. Maak het bespreekbaar met ouders en kinderen.'

Helende werking

Toch is erover praten moeilijk. Praten over haar mishandeling wilde Ted Kloosterboer niet: de pijn zat te diep weggestopt. Totdat ze besefte dat het 'zo niet langer kon.' Van haar 27ste tot aan haar 37ste kreeg ze intensieve therapie om de trauma's uit haar jeugd te verwerken. Het deed haar beseffen dat praten 'helend' kan zijn. Nu helpt ze andere slachtoffers om te praten over kindermishandeling als directeur van Stichting Praat.
Teksten op het shirt over kindermishandeling
Teksten op het shirt over kindermishandeling © Derk Bosscher/RTV Noord

Vuile was buitenhangen

Kloosterboer staat in het winkelcentrum in Paddepoel. Achter haar staat een rek met verschillende gekleurde doeken waarop teksten zijn geschreven door mensen die kindermishandeling hebben meegemaakt.
'Stichting Praat wil kindermishandeling bespreekbaar maken. Vandaag doen we dat door letterlijk de vuile was buiten te hangen', vertelt Kloosterboer. 'Mensen delen hier iets dat heel kwetsbaar en persoonlijk is. Soms is het ook een opluchting voor mensen dat ze er eindelijk over kunnen praten, en wij vallen er niet van om, dus dat kan hier gewoon.'
Vuile was hangt buiten in Paddepoel voor aandacht kindermishandeling
De Week startte in 2013 op initiatief van de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik, eerst onder de naam de Week van Kinderen Veilig. Nadat de Taskforce haar werkzaamheden in 2016 beëindigde, hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie gevraagd om de organisatie van de Week op zich te nemen. Sinds 2022 organiseren de ministeries de Week samen met EMMA.

Onder de aandacht

De vuile was-manifestatie sluit aan bij het thema van de Week tegen de Kindermishandeling dit jaar Praat met elkaar, dat maandag van start ging.
'In Nederland worden naar schatting minimaal tussen de 90.000 en 127.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt en zijn er nog tientallen kinderen die sterven door kindermishandeling. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. De Week zorgt voor extra aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat maakt het een goed vehikel voor professionals om het thema op de werkvloer bespreekbaar en onder de aandacht te brengen’, aldus Charlotte Dopper, projectleider Duurzame Veiligheid bij het Nederlands Jeugd instituut (NJi).

Niet de enige

Praten over kindermishandeling is ontzettend belangrijk, vindt Kloosterboer. 'Ik heb zelf als kind gedacht dat ik het enige kind ter wereld was dat mishandeld werd. We moeten kinderen die mishandeld worden, laten weten dat ze niet de enige zijn en dat het goed is om erover te praten.'
Susan Ketner, onderzoeker kindermishandeling aan de Hanzehogeschool vertelt over de aandacht die nodig is voor kindermishandeling:
Aandacht voor kindermishandeling: 'Spreek het kindje altijd aan bij vermoedens'