Meer inwoners Schiermonnikoog

SCHIERMONNIKOOG - Het aantal inwoners van Schiermonnikoog is het afgelopen jaar met vijftien gegroeid. Schiermonnikoog telt nu in totaal 957 inwoners.
De stijging is bijzonder, omdat het inwonertal sinds 1995 alleen maar daalde. De gemeente Schiermonnikoog is het afgelopen jaar de leegloop op het eiland te lijf gegaan. Het waddeneiland heeft net als veel andere gemeenten te maken met krimp.
Er werd onder meer een bijeenkomst gehouden voor mensen die mogelijk wel op het eiland wilden gaan wonen. Twee gezinnen hebben dat het afgelopen jaar gedaan.