Mogelijk noodfonds voor verenigingen en stichtingen in gemeente Eemsdelta

Een verwarming
Een verwarming © Pixabay
Verenigingen en stichtingen in de gemeente Eemsdelta die moeite hebben om de energierekening te betalen, kunnen mogelijk een beroep doen op een noodfonds. De gemeente wil daar 1 miljoen euro voor uittrekken.
In september en oktober heeft het college verenigingen en stichtingen gevraagd wat de gevolgen zijn van de gestegen energiekosten op hun begroting.

Enorme kostenstijging op komst

Daaruit bleek dat er veel organisaties zijn die nu of binnenkort een flexibel energiecontract krijgen. Hierdoor hebben zij te maken met een enorme kostenstijging, stelt de gemeente. 'Het is nog onzeker of en in welke mate het Rijk ondersteuning gaat bieden. Daarom kan via de subsidie van de gemeente een tegemoetkoming aangevraagd worden voor de gestegen energielasten.'
Voor de langere termijn helpt de gemeente met informatie, advies en ondersteuning bij verduurzaming en besparingen op energiegebruik.

'Belangrijk voor leefbaarheid'

Wethouders Jan Menninga (sport en leefbaarheid) en Meindert Joostens (kunst en cultuur): 'Verenigingen en maatschappelijke organisaties dragen bij aan de leefbaarheid van onze kernen. Wij vinden het daarom van groot belang om lokale voorzieningen op het gebied van sport, leefbaarheid en cultuur toegankelijk te houden voor inwoners van de gemeente Eemsdelta. Met dit noodfonds willen we hier aan bijdragen.'
Het college legt dit voorstel tijdens de raadsvergadering van 30 november voor aan de raad. Als die akkoord gaat met het voorstel, informeert de gemeente de betreffende maatschappelijke organisaties over hoe zij de subsidie kunnen aanvragen.