Nieuw bedrijventerrein Airport Eelde: 'Een van de pootjes onder de tafel'

Vliegveld Eelde
Vliegveld Eelde © FPS/Jos Schuurman
Een nieuw bedrijventerrein binnen de hekken van Groningen Airport Eelde moet het vliegveld in de toekomst 'meer body' geven. Dat zegt hoofd financiën Gerrit Baarda van de luchthaven.
Er liggen plannen om een bedrijventerrein van tien tot vijftien hectare groot te ontwikkelen, langs de oude Bravo-landingsbaan. Deze baan wordt alleen nog gebruikt voor taxiënde vliegtuigen.
'De start- en landingsbanen op ons terrein kosten alleen geld, want die moet je onderhouden', zegt Baarda tegen RTV Drenthe. 'De opbrengsten komen van het gebeuren er omheen.'

Geen kozijnenfabriek

Buiten de hekken van het vliegveld ligt al een businesspark, maar deze zit vol. De bedoeling is dat Businesspark Bravo gevuld wordt met bedrijven die 'iets met vliegen hebben. 'Denk aan hangars of een vrachtloods', zegt Baarda. 'We krijgen best veel aanvragen, omdat er in de gemeente Tynaarlo vraag is naar bedrijfsruimte. Maar in het bestemmingsplan zullen wij sturen op 'luchtvaart gebonden bedrijvigheid'. Het is niet de bedoeling dat er bijvoorbeeld een paardenbox of een kozijnenfabriek komt te staan.
Groningen Airport Eelde is bezig met een toekomstvisie, waarin Businesspark Bravo een belangrijke rol heeft. 'Het is een van de pootjes onder de tafel, om het zo maar te zeggen', meldt Baarda. 'Daarnaast zijn onze donorvluchten en de ontwikkeling van duurzaam vliegen natuurlijk van groot belang.'

Oude brandweerkazerne

De behoefte op vliegveld Eelde aan meer bedrijfsruimte is groot, zegt Baarda. 'We bouwen nu een hangar op de plek van de oude brandweerkazerne, maar daarmee zijn de plekken ook wel op.'
Volgens Baarda is een luchthaven 'niet meer dan een bedrijventerrein waar vliegtuigen landen en opstijgen'. 'Dat geldt zeker voor Eelde. 73 procent van de starts en landingen op dit vliegveld, vinden plaats door de bedrijven die hier zitten. Denk bijvoorbeeld aan de KLM Flight Academy.'
2022 pakte goed voor ons uit
Gerrit Baarda - hoofd financiën Groningen Airport Eelde

Ontsluitingsweg

Groningen Airport Eelde heeft inmiddels een vooroverleg met de gemeente Tynaarlo gehad. 'De raad toonde zich positief, maar stelt als voorwaarde dat we eerst in gesprek gaan met onze buren', zegt Baarda. Een eerste sessie is volgens hem goed verlopen. 'We hebben de opmerkingen en zorgen van de buurt aangehoord en gaan daarmee aan de slag.'
De grootste zorg zit hem volgens Baarda niet in mogelijke extra geluidshinder. 'Het gaat vooral om de aanleg van een ontsluitingsweg. De Burgemeester Legroweg (de doorgaande weg voor het vliegveld, red.) is vrij druk. Een extra bedrijventerrein kan die drukte vergroten. Daarom kijken we met een architect naar de geschikte plaats voor een ontsluitingsweg. We willen in januari 2023 meerdere varianten presenteren aan omwonenden.'

Goed financieel jaar

De Provinciale Staten van Drenthe buigen zich half december over een financiële bijdrage van zo'n 650.000 euro voor het vliegveld. Om de begroting voor 2023 rond te krijgen, heeft het vliegveld aandeelhouders namelijk gevraagd om een overbruggingsfinanciering.
Toch kijkt Baarda terug op een goed financieel jaar. '2022 pakte goed voor ons uit, zowel commercieel als financieel', zegt hij. 'Zo kregen we nog een laatste stukje NOW-steun begin dit jaar. Daarnaast zagen we een toename van het aantal passagiers, mede door de drukte op andere luchthavens. Van heinde en verre kwamen mensen naar Eelde.'

Strategisch voordeel

Een nieuw bedrijventerrein zou Groningen Airport Eelde een betere financiële positie kunnen geven. 'Maar zoals je merkt is het allemaal niet zo zwart-wit. Het heeft ook een strategisch voordeel. Je staat als vliegveld gewoon sterker.'