Natuurorganisaties: verhoging grondwaterpeil komt niks te vroeg

Grondwater komt aan de oppervlakte in een weiland
Grondwater komt aan de oppervlakte in een weiland © ANP
Het kabinet maakt naar verwachting vandaag bekend welke maatregelen het wil nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Eén daarvan is het verhogen van het grondwaterpeil in veenweidegebieden. Natuurorganisaties kijken er reikhalzend naar uit.
De maatregel volgt uit (internationale) klimaatafspraken om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit broeikasgas is een belangrijke veroorzaker van de opwarming van de aarde. Of de verhoging van het grondwaterpeil met gejuich wordt ontvangen?
'We zijn er heel blij mee', zegt Geertjan Smits van Natuurmonumenten. Deze organisatie beheert onder meer natuurgebied De Onlanden ten zuiden van de stad Groningen.

Steeds meer ontwaterd

Veel veenweidegebieden zijn in de loop van de tijd door verlaging van het grondwaterpeil steeds meer ontwaterd. Daardoor kunnen (melkvee-)boeren efficiënter gebruik maken van hun weidegrond.
Deze maatregel had eigenlijk al veel eerder moeten worden genomen
Geertjan Smits - Natuurmonumenten
Maar verlaging van het grondwaterpeil zorgt er ook voor dat veengrond inklinkt. Daarbij komt CO2 vrij dat het veen niet langer kan vasthouden. In onze provincie is dit onder meer het geval in het gebied ten oosten van het Eemskanaal, rondom het Schildmeer.
'Deze maatregel had eigenlijk al veel eerder moeten worden genomen', zegt Smits. 'Er wordt al jaren over gesproken, maar tot nu gebeurde er niks.' Dit wordt beaamd door Marco Glastra, directeur van het Groninger Landschap. Ook hij is blij dat het kabinet eindelijk lijkt door te pakken. 'Maar eigenlijk zijn we in alles te laat.'
Verzakken van huizen
De verhoging van het grondwaterpeil moet nog een probleem tegengaan, namelijk de verzakking van huizen. Dit probleem speelt onder meer in Zuid-Holland.

Koeien later in de wei

Verhoging van het grondwaterpeil betekent wel dat boeren pas later in het seizoen hun koeien in de wei kunnen laten, omdat de grond in het vroege voorjaar nog te drassig zal zijn.
Boeren moeten worden gecompenseerd voor vermindering van hun opbrengst
Marco Glastra - Groninger Landschap
Glastra: 'De boeren zullen moeten worden gecompenseerd voor de vermindering van hun opbrengst. Het is belangrijk dat ze snel weten waar ze aan toe zijn. Want er is ook nog het probleem van de stikstofuitstoot. We moeten dat in één keer afhandelen. Anders kunnen we nog een keer beginnen.'

'Biedt juist kansen voor de landbouw'

Volgens Geertjan Smits van Natuurmonumenten biedt de grondwatermaatregel juist kansen voor de landbouw: 'Door over te stappen van een intensieve vorm van landbouw naar een extensieve vorm, komt de transitie op gang die nodig is. Je vermindert namelijk daarmee ook de uitstoot van andere schadelijke stoffen, zoals stikstof.'
De uitvoering van het verhogen van het grondwaterpeil ligt bij de provincies en waterschappen. De provincie Groningen wil pas reageren als de kabinetsmaatregelen officieel naar buiten zijn gebracht. Hetzelfde geldt voor waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa's.