Subsidiepot voor jongeren blijft onaangeroerd

WINSCHOTEN - Het Plattelandshuis Oost-Groningen constateert dat de subsidiepot van 25.000 euro die er voor jongeren in de Groningse Veenkoloniën is, door niemand wordt gebruikt.
Voor tien jongerenprojecten is elk 2500 euro beschikbaar, maar de jeugd in Oost-Groningen heeft kennelijk geen behoefte aan ondersteuning. René Perton van het Plattelandshuis Oost-Groningen heeft daar een andere mening over. Hij denkt onder meer dat de jongeren te weinig bekend zijn met het fenomeen subsidie aanvragen.
Hoewel jongeren al sinds november een beroep kunnen doen op de regeling, is er slechts één keer een subsidie van 2500 euro beschikbaar gesteld. Jongeren die subsidie willen aanvragen kunnen informatie krijgen via Plattelandshuis.nl.