Minister: 'Rijk is al in gesprek met RUG over hoogleraar Fries'

Minister Hanke Bruins Slot
Minister Hanke Bruins Slot © ANP
Minister Hanke Bruins Slot maakt zich er zorgen over dat het de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) niet is gelukt om de functie van hoogleraar Fries op hetzelfde niveau door te zetten. Dat zei ze in haar Rede fan Fryslân.
De minister van Binnenlandse Zaken vraagt zich af of het opvolgen van Goffe Jensma door een universitair docent niet in strijd is met de afspraken tussen Rijk en universiteit over het bevorderen van het wetenschappelijk onderwijs van het Fries, meldt Omrop Fryslân.

550.000 euro uittrekken

Bruins Slot onderstreepte dat Rijk en Provincie beide 550.000 euro uittrekken voor het bevorderen van het Fries. Zij is daarom al in gesprek met de RUG. De minister hoopt dat dit snel zal leiden tot het voortzetten van de opleiding Fries 'op hetzelfde niveau'.
De Rede fan Fryslân van Bruins Slot komt op een interessant moment, omdat Rijk en Provincie binnenkort met elkaar overleggen over een nieuw Bestuursakkoord voor de Friese Taal en Cultuur, dat in 2024 moet ingaan.

CdK wil snel gesprek met RUG

De Friese commissaris van de Koning Arno Brok wil op korte termijn in gesprek met Rijksuniversiteit Groningen en gedeputeerde Sietske Poepjes over de frisistiek.
'Ik ben niet blij met de actuele discussie en het spijt mij ook dat het de RUG beschadigt', zegt Brok. 'Dat is niet goed, want wij zijn trots op de RUG.'

'Op termijn hoogleraar'

Omdat de RUG er niet in is geslaagd een nieuwe hoogleraar Fries te vinden als opvolger van Goffe Jensma, stelde de universiteit taalkundige Anne Merkuur aan als universitair docent. Op termijn kan zij hoogleraar worden, zo is het idee.
Onder meer de bond van Friese schrijvers It Skriuwersboun was niet blij met deze aanstelling.