Marum denkt na over herindeling

MARUM - De gemeente Marum wil van haar inwoners weten hoe zij aankijken tegen een gemeentelijke herindeling.
Woensdagavond was er een eerste bijeenkomst, waarin burgers met politici in discussie gingen over het nut en de noodzaak van een herindeling. Er volgen nog drie discussiebijeenkomsten.
Naar verwachting hebben de raadsfracties in april hun standpunten over de herindeling bepaald.