Behandelcentrum voor jeugd met meervoudige problemen

GRONINGEN - De stad Groningen krijgt een behandelcentrum voor jongeren met ernstige meervoudige problemen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren, die verslaafd zijn en ook een verstandelijke beperking hebben. Zij konden tot nu toe nergens terecht. In het nieuwe behandelcentrum, DOK 3, gaan verschillende hulpverlenende instanties samenwerken. Zo doen jeugdinrichting Het Poortje en behandelcentrum Driever's Dale mee aan het project.
In Noord-Nederland zijn ongeveer duizend jongeren, die meerdere problemen tegelijk hebben.