Nieuwe vragenlijst helpt bij astma-onderzoek

APPINGEDAM - Huisarts Roland Riemersma uit Appingedam heeft samen met onderzoekers van het UMCG een vragenlijst ontwikkeld, waarmee bij astmapatiënten de ernst van de aandoening kan worden vastgesteld.
Met de vragenlijst kan worden bepaald welke en hoeveel medicijnen een patiënt nodig heeft. Ziekenhuisbezoek zou dan achterwege kunnen blijven.
Nu wordt voor het vaststellen van de behandeling meestal een zogeheten provocatietest afgenomen in het ziekenhuis. Deze test is vervelend voor de patiënt. De vragenlijst kan de test niet volledig vervangen, maar wel een goede indicatie bieden voor de toe te passen behandeling. Daarmee kan de provocatietest gerichter worden uitgevoerd, zodat de bijwerkingen beperkt blijven.
Omdat aan de hand van de vragenlijst gericht kan worden gezocht naar de juiste behandeling, wordt er bovendien minder geld uitgegeven aan onnodige behandelingen. Riemersma promoveert maandag aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn onderzoek.