Baggeren Eems-Dollard heeft mogelijk grote gevolgen voor natuur

De monding van de Eems-Dollard
De monding van de Eems-Dollard © Rijkswaterstaat
Het baggeren van de Eems-Dollard heeft mogelijk grote gevolgen voor de natuur in de riviermonding. Dat blijkt uit onderzoek van Deltares en Royal HaskoningDHV in opdracht van Rijkswaterstaat.
Op de Eems-Dollard wordt, in verhouding tot de rest van de Waddenzee, relatief veel gebaggerd. Dat gebeurt om de vaargeul voor schepen op een goede diepte te houden en om het gebied te onderhouden.

Slecht voor zeegras en mosselbanken

Door het baggerwerk blijven met name slibdeeltjes permanent rondzweven in het wateroppervlak. Als dat in een kleine hoeveelheid is, is dat volgens Rijkswaterstaat niet erg. Maar het gaat inmiddels om zulke grote hoeveelheden dat de onderzoekers niet kunnen uitsluiten dat de natuur in de riviermonding daar 'significant negatieve effecten' van ondervindt.
'Te veel slib is slecht voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van zeegras en het voortbestaan van mosselbanken', aldus Rijkswaterstaat. Ook is volgens de organisatie 'het natuurlijk karakter van het gebied aangetast'. Het gebied is kleiner geworden en trekt meer slib uit de Noordzee aan.
Slib gebruikt voor aanleg nieuwe dijk
In de monding van de Eems-Dollard wordt jaarlijks acht tot twaalf miljoen m³ gebaggerd. Dat gebeurt zowel door Nederland als Duitsland. Dit is volgens Rijkswaterstaat nodig omdat in dit gebied schepen met een veel grotere diepgang varen dan in de overige delen van de Waddenzee. Het slib is onder meer gebruikt voor de aanleg van een zeedijk.

Natuur versus scheepvaart

Rijkswaterstaat neemt de uitkomsten van het onderzoek mee in een nieuw beheerplan voor de Eems-Dollard, waar op dit moment aan gewerkt wordt. Projectleider Ellen Farwick van Rijkswaterstaat beschrijft de spagaat waar de organisatie zich in bevindt.
'We willen enerzijds de vaarweg bereikbaar houden voor grote schepen richting de Eemshaven, Delfzijl en Duitsland. Anderzijds willen we dat de natuurdoelen vanuit Europese afspraken behaald worden.'

Rondzwevend slib verwijderen

Een oplossing voor het probleem is niet direct voorhanden. Op korte termijn zou er volgens Farwick rondzwevend slib uit de Eems-Dollard gehaald kunnen worden. Ook zou het baggerwerk op een andere manier of op andere momenten uitgevoerd kunnen worden.
Rijkswaterstaat gaat de komende tijd in gesprek met Nederlandse en Duitse belanghebbenden over de uitkomsten van het onderzoek.