Hogelandster jeugdsoosbeleid laat op zich wachten vanwege personeelskrapte

De jeugdsoos in Ulrum
De jeugdsoos in Ulrum © Google Street View
Het ontwikkelen van een nieuw beleid voor jeugdsozen in de gemeente Het Hogeland is vertraagd vanwege personeelskrapte bij de gemeente. Er waren de afgelopen maanden geen ambtenaren die zich hiermee bezig konden houden vanwege de inzet op de vluchtelingencrisis.
De invoering van het nieuwe beleid zou november vorig jaar al een feit moeten zijn. Maar nog steeds is niet duidelijk waar de jeugdsozen aan toe zijn en op welke nieuwe manier ze subsidie krijgen.
Er zouden gesprekken komen met de jeugdsoosbesturen, nadat de invoering van het beleid vorig jaar is uitgesteld. Jongeren waren het namelijk niet eens met de regeling die toen werd voorgesteld. Ze moesten kiezen of ze een jeugdsoos of jeugdhonk in het dorp wilden. Het verschil? Jeugdhonken krijgen geen subsidie meer en in jeugdsozen wordt geen alcohol geschonken.

Druk met andere zaken

Vanwege de bezwaren zou er een ander beleid worden gemaakt. Dit is blijven liggen omdat ambtenaren zich ontfermen over de opvang van Afghaanse en Oekraïense vluchtelingen.
Ook de opvanglocatie in Zoutkamp vergt veel van de zittende medewerkers. Daarom zijn andere keuzes nodig aldus het college. Soms blijven daardoor bepaalde zaken liggen zoals het beleid voor jeugdsozen.
De krappe arbeidsmarkt helpt volgens de gemeente ook niet mee. Zo kunnen niet alle lege plekken snel worden opgevuld.

Snel gesprekken

Het college heeft inmiddels wel een oplossing gevonden en wil de komende weken in gesprek met de jeugdsozen. Voor de zomer moet duidelijk zijn hoe de gemeente de jeugdsozen subsidie wil verstrekken.