Actie tegen onderwijsinspectie

NIEUWE PEKELA - 'Red het basisonderwijs'. Onder dit motto is schooldirecteur Herman Godlieb uit Nieuwe Pekela een actie begonnen tegen de Onderwijsinspectie.
Samen met een aantal collega's en wetenschappers wil Godlieb een einde maken aan wat genoemd wordt 'de afrekencultuur' in het onderwijs. Er is te veel aandacht voor taal en rekenen en te weinig voor andere vakken, zoals tekenen en muziek.
Bovendien krijgen veel scholen, die volgens de inspectie zwak of zeer zwak presteren, ten onrechte dit predikaat. Volgens Godlieb komt dit door de verkeerde meetmethoden die de Onderwijsinspectie hanteert.