Werkzaamheden oostzijde Hoornsediep in Stad duren langer dan gepland

De oostzijde van het Hoornsediep
De oostzijde van het Hoornsediep © Google Street View
De werkzaamheden voor de herinrichting van de oostzijde van het Hoornsediep in Groningen duren langer dan aangekondigd. Leveringsproblemen en een tekort aan werknemers liggen daaraan ten grondslag. De verwachting is dat het Hoornsediep op 22 december weer open gaat.
Aannemer Combinatie Herepoort begon eind augustus met de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het Hoornsediep tussen de Maaslaan en de IJsselstraat.

Boomgroeivakken en nieuwe riolering

Eerst werd het oude asfalt verwijderd, waarna de hemelwaterafvoer en een deel van de riolering is vervangen. Ook is de grond verstevigd en zijn er boomgroeivakken aangebracht.
De laatste stap is het aanleggen van nieuw asfalt en klinkers. De late levering van die straatstenen is een van de redenen waardoor de werkzaamheden uitlopen. De combinatie kampt ook met een tekort aan geschoolde werknemers.