Provincie hekelt werkwijze Rodin: 'Onjuiste en ongefundeerde verwijten'

De aanleg van glasvezel voor snel internet
De aanleg van glasvezel voor snel internet © Rodin Broadband
De provincie Groningen heeft geen goed woord over voor de handelswijze van Rodin Broadband. Het bedrijf liet in oktober via een advertentie in Dagblad van het Noorden weten het project ‘Snel Internet’ stil te leggen en dat is bij gedeputeerde IJzebrand Rijzebol volledig verkeerd gevallen.
Rodin, dat verantwoordelijk is voor het aanleggen van snel internet in buitengebieden in onze provincie, eiste in de desbetreffende advertentie meer geld om het project goed te kunnen uitvoeren. Ook zou de provincie te weinig openstaan voor overleg met het noodlijdende bedrijf.

'Verantwoordelijkheid project ligt bij Rodin'

De provincie heeft haar standpunt eind oktober bekrachtigd in een brief richting Rodin. ‘Het is vreemd dat u doet voorkomen alsof er geen gesprekken met de provincie mogelijk zijn’, zo valt in de brief te lezen. ‘Er heeft een flink aantal gesprekken plaatsgevonden, zoals onlangs op 26 september.’
Het provinciebestuur benadrukt in de brief dat er sprake is van een subsidierelatie en dat Rodin in ruil voor de verstrekte subsidie gewoon de afgesproken diensten moet gaan leveren. ‘Het feit dat de verantwoordelijkheid voor het project geheel bij Rodin ligt, laat onverlet dat de provincie zich meer dan eens bereid heeft getoond om mee te werken aan de door Rodin gewenste wijzigingen.’

'Geen financiële voordelen door aandelenverkoop'

Zo ging de provincie onder meer akkoord met het feit dat Rodin voor dertig miljoen euro de meerderheid van de aandelen verkocht aan het Europese fonds CEBF.
‘Met de komst van deze aandeelhouder zou namelijk een nieuwe groepsvennootschap worden gefinancierd die naast de 'witte' adressen waar het onderhavige project op ziet, gelijktijdig de 'grijze' adressen zou gaan aansluiten. Door dit gelijktijdig en gezamenlijk te doen, zouden kosten gedeeld kunnen worden, zodat dit de provincie geld zou besparen. De provincie constateert dat zij vooralsnog geen financiële voordelen van de samenwerking heeft kunnen vaststellen.’
De provincie verwacht daarbij dat Rodin haar verantwoordelijkheid neemt en zich redelijk en zakelijk opstelt
Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol
De voornaamste opdracht voor Rodin is het aansluiten van de zogeheten ‘witte adressen’, plekken in de provincie waar de snelheid van het internet bewezen ondermaats is.

'Rodin heeft geen verklaring gegeven'

Maar Rodin deed volgens de provincie het verzoek om een aantal gebieden uit het projectplan te halen, omdat daar andere aanbieders voor het verbeteren van de internetkwaliteit opdoken. Rodin probeerde een deel van het project niet uit te hoeven voeren, zodat het geld kon besparen.
‘Vervolgens duurde het niet heel lang voordat van de zijde van Rodin geluiden kwamen dat er een tekort ontstaan was in de projectbegroting’, zo schrijft de provincie. ‘Er is door Rodin nog altijd niet verklaard hoe dit zich verhoudt tot de eerdere geluiden dat er geld overgehouden zou worden als een aantal gemeenten uit de scope gehaald zouden worden.’

'Dit is onbestaanbaar'

De provincie is niet van zins met dat verzoek akkoord te gaan, zo blijkt uit de brief. ‘Het is wat de provincie betreft onbestaanbaar dat Rodin eerst bij het verkleinen van de scope vraagt om behoud van het totale budget om alle bedoelde adressen aan te sluiten, om daarna te gaan betogen dat zij op grond van de subsidieregeling een deel van de adressen toch niet zou hoeven aan te sluiten.’

'Onjuiste en ongefundeerde verwijten'

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol geeft het internetbedrijf huiswerk mee en eist een meer constructieve houding van Rodin.
‘De provincie is tot overleg bereid, maar verwacht daarbij dat Rodin zelf haar verantwoordelijkheid neemt en zich ook redelijk en zakelijk opstelt. Dat aan het adres van de provincie via de krant allerlei onjuiste en ongefundeerde verwijten worden geuit, voldoet daar niet aan.’
De provincie Groningen, Economic Board Groningen en Nationaal Coördinator Groningen stelden eerder miljoenen euro’s beschikbaar voor Rodin om 13.000 adressen te laten aansluiten op snel internet. Ruim dertig miljoen euro is een lening, waarvan zo’n 21 miljoen euro is uitgekeerd. De overige tien miljoen euro ontving Rodin als subsidie.