Delfzijl krijgt afvalsmelterij

Delfzijl krijgt een volstrekt nieuwe vorm van afvalverwerking binnen de gemeentegrenzen. Deze maand begint de bouw van een installatie waarin afval wordt gesmolten.
Dat gebeurt bij een temperatuur van 1500 graden. Anders dan bij bijvoorbeeld het verbranden of vergisten van afval blijven er alleen schone reststoffen over, zeggen de initiatiefnemers.
De installatie wordt gebouwd op industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl. Het bedrijf biedt werk aan 15 mensen. Ensartech wil in totaal 10 tot 15 soortgelijke installaties bouwen in Europa. U hoorde een bijdrage van Steven Radersma.