Explosieve stijging WOZ-waarde gemeente Groningen

De WOZ-waarde van woningen in de gemeente Groningen schiet omhoog. Door waardestijgingen van vaak tientallen procenten moeten huiseigenaren rekening houden met een flinke verhoging van belastingen.
Met de sterk gestegen verkoopprijzen en marktwaarde van woningen stijgt ook de WOZ-waarde mee. Voor 2023 moeten de eigenaren van woningen in de gemeente Groningen rekening houden met een gemiddelde stijging van 18,8 procent, met uitschieters richting de veertig procent.
Dat blijkt uit gegevens van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) dat voor de gemeente Groningen en het waterschap de inning van belastingen doet. Het NBK geeft inwoners van de gemeente jaarlijks eind november inzicht in de WOZ-waarde die ze voor het jaar erop kunnen verwachten. Dat is de waarde die geldt op peildatum 1 januari 2022. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken.

Inwoners gaan meer belasting betalen

De gemiddelde WOZ-waardestijging van bijna negentien procent is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 9,3 procent die de Vastelastenbond heeft berekend. De Groningse WOZ-berekening valt ook een stuk hoger uit dan die 15,2 procent die het CBS heeft becijferd voor de hoeveelheid woningen die landelijk meer waard zijn geworden in 2021.
De sterk gestegen WOZ-waarde betekent dat woningeigenaren het komend jaar fors meer belasting zullen betalen. De WOZ is namelijk de grondslag voor gemeentelijke belastingen zoals de Onroerendezaakbelasting (OZB) en ook voor een deel van de belasting die het waterschap heft, de zogeheten Watersysteemheffing.

Groningen heeft hoogste OZB-tarief

De gemeente Groningen verzachtte de afgelopen jaren de pijn van gestegen WOZ-waarden telkens door de OZB-tarieven iets te verlagen. Voor 2022 bedroeg het tarief 0,1634 procent van de WOZ-waarde. Overigens het hoogste OZB-tarief van het land. Wat het tarief voor de komende aanslag wordt, dat is nog niet bekend.
Voorbeeld van de WOZ-gegevens van een woning in Stad
Voorbeeld van de WOZ-gegevens van een woning in Stad © RTV Noord
Met de stijging van de WOZ-waarde moeten huizenbezitters ook rekening houden met een stijgende inkomstenbelasting. Dat komt doordat ook het eigenwoningforfait meestijgt. Het forfaitbedrag moet bij het inkomen worden opgeteld.
Ook hier geldt dat de stijging iets minder hard aankomt, doordat het kabinet het eigenwoningforfait verlaagt van 0,5 procent van de WOZ-waarde naar 0,45 voor 2022.

Bezwaar maken kan later

De vooraankondiging van de WOZ-waarde is vooral bedoeld om woningeigenaren de kans te geven te controleren of de gegevens kloppen, zegt woordvoerder Linda van Leeuwen van het Noordelijk Belastingkantoor. ‘Bezwaar maken kan bij de aanslag die mensen in februari kunnen verwachten.’
Vraag je af wat je ervoor zou hebben gekregen wanneer je het huis had verkocht
Hans Andre de la Porte - Vereniging Eigen Huis
‘Is je WOZ te hoog, dan betaal je dus drie keer teveel belasting’, zegt Hans Andre de la Porte van de Vereniging Eigen Huis. ‘Je betaalt aan de gemeente de OZB, aan het Rijk via het eigenwoningforfait en aan het waterschap. Dat kan gaan om honderden euro’s. Bezwaar maken is dan de moeite waard, maar je moet wel een argument hebben.’
‘Belangrijk is of de WOZ-waarde voor je eigen gevoel ook een beetje klopt’, zegt De la Porte. ‘De WOZ-waarde moet een afspiegeling zijn van de marktwaarde van het huis en we weten dat die hard omhoog is gegaan. Vraag je dus af wat je ervoor zou hebben gekregen wanneer je het huis had verkocht.’
Een toename van veertig procent van de WOZ-waarde is inderdaad veel, vindt De la Porte. ‘Maar of het teveel is? Het hangt af van wat de stijging in je buurt was. Er kunnen wijken zijn waar het harder stijgt dan andere.’

Vloedgolf aan bezwaren

De Groninger makelaar John Schokker die ieder jaar mensen helpt die het niet eens zijn met de waardebepaling, verwacht een vloedgolf aan bezwaren. ‘Veel mensen zitten al krap bij kas en als ze dan ook nog zien dat hun OZB omhoog schiet, zullen ze veel gemotiveerder zijn dan de afgelopen jaren om bezwaar aan te tekenen.’
Zeker wanneer huizenbezitters te maken krijgen met stijgingen van veertig procent, want die zijn niet bepaald realistisch, vindt Schokker. ‘Er zijn maar weinig woningen of appartementen die zoveel meer waard zijn geworden in één jaar tijd.’
Uitzoeken hoe de waardebepaling tot stand is gekomen kan eigenlijk pas nadat de aanslag op de mat is geploft. Op dat moment komt ook een taxatierapport met een meer gedetailleerd inzicht in de waardebepaling beschikbaar.
Schokker hielp het afgelopen jaar ongeveer tweehonderd bezwaarmakers. ‘Maar het waren er ook wel eens zeshonderd.' Naar zijn zeggen worden vier van de vijf bezwaren erkend.