Provinciale Staten: groen licht voor extra geld Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde
Groningen Airport Eelde © Martijn Folkers/RTV Noord
Er is in Provinciale Staten weinig weerstand tegen het overbruggingskrediet dat de provincie Groningen wil overmaken naar Groningen Airport Eelde.
Onder meer de VVD, CDA, ChristenUnie en oppositiepartijen als Groninger Belang, Partij voor het Noorden, SP en BVNL hebben geen bezwaar tegen het verstrekken van het krediet om Eelde de kans te geven de begroting voor 2023 te dekken. De SP zegt weliswaar kritisch te zijn op de luchthaven, maar statenlid Kees Frenay stelt dat dit niet het moment is om de stekker eruit te trekken. Diezelfde mening is ook de fractie van D66 toegedaan.
Hoe zat het ook alweer?
Groningen Airport Eelde kampt al langere tijd met tekorten. Over 2021 en 2022 sprong de provincie Groningen als aandeelhouder ook al bij. Voor 2023 wordt voorlopig voor de laatste keer een overbruggingskrediet verstrekt, in afwachting op het nieuwe businessplan van de noordelijke luchthaven.

Luchthaven wil verduurzamen

De fracties GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben hun bedenkingen, maar staan in dit debat redelijk alleen. Een meerderheid van de partijen wil Groningen Airport Eelde de tijd geven om met nieuwe plannen te komen. Directeur Meiltje de Groot wil van de noordelijke luchthaven een duurzaam vliegveld maken en is daarnaast in gesprek met de Schiphol Groep om Eelde onderdeel van het landelijke netwerk van vliegvelden te laten worden.
De VVD-fractie is het meest voorstander van de luchthaven. ‘Zijn we wel goed wijs met elkaar om het over sluiting te hebben?’, vraagt statenlid Nico Bakker zich af. ‘Vliegveld Eelde is een verworvenheid. We moeten alles in het werk stellen dat het er blijft. Het overboeken van dit geld moet doorgaan.’

Nieuw businessplan

Coalitiepartij GroenLinks is minder enthousiast. De partij ziet liever dat de 648.000 euro die de provincie beschikbaar wil stellen aan Eelde in de vorm van een lening wordt verstrekt, maar daar wil gedeputeerde IJzebrand Rijzebol niet aan. De bestuurder vindt dat Eelde gebaat is bij rust. Het doel van het stutten van Eelde is dat de luchthaven de tijd krijgt voor een nieuw businessplan, waarbij inzetten op verduurzaming van de luchtvaart een van de uitgangspunten is.