CO2-opslag onder de Noordzee

DELFZIJL - Delfzijl wil dat CO2 wordt opgeslagen onder de Noordzee.
Opslag onder de Noordzee zou veel voordelen hebben. Zo zou het hergebruik van kooldioxide simpeler worden. De gemeenteraad in de havenstad wil zo snel mogelijk geïnformeerd worden over de mogelijkheden. Het hergebruik van kooldioxide van de nieuwe kolencentrales in de Eemshaven kan een forse economische impuls opleveren. Tot nu toe wordt alleen gesproken over opslag in lege aardgasvelden op land en daar is geen draagvlak voor onder de bevolking. Op 9 februari komt minster Verhagen naar het Noorden voor overleg. Daarbij zou de opslag onder de Noordzee ook aan de orde moeten komen.