Waterstofplannen krijgen vorm, voorlopig tracé leidingnetwerk bekend

Een testlocatie voor waterstof
Een testlocatie voor waterstof © ANP / Hollandse Hoogte / Kees van de Veen
Gasunie-dochter Hynetwork Services (HNS) heeft de eerste schetsen vrijgegeven van de tracés voor het netwerk van waterstofleidingen in Groningen.
De leidingen vormen samen het Waterstofnetwerk Noord-Nederland. Dit is een deel van een landelijk ondergronds netwerk van hogedrukleidingen voor waterstof dat vijf grote industriegebieden in Nederland verbindt. Het netwerk zal ook aansluiten op waterstofleidingen in Duitsland en België.
Bouw van het netwerk gebeurt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) door Hynetwork Services. Minister Rob Jetten maakte eind juni de plannen ervoor bekend.

Nieuwe en omgebouwde leidingen

Door het netwerk moet waterstof stromen dat in onder meer de Eemshaven wordt gemaakt met groene stroom van windparken op zee. Dat gebeurt in zogeheten electrolysers die RWE en het consortium NortH2 in de Eemshaven willen neerzetten.
Het waterstofnetwerk Noord-Nederland bestaat voor een klein deel uit nieuwe leidingen. Landelijk zal het nieuwe waterstofnetwerk voor zo’n 85 procent bestaan uit aangepaste gasleidingen. In het Noorden ligt dat aandeel iets lager. Alle milieu- en vergunningenprocedures voor de aanleg beginnen binnenkort.
Bekijk onze uitlegvideo over waterstof:
Nieuwe leidingen zijn gepland tussen Eemshaven en het Chemiepark Delfzijl. In de voorlopige schets loopt de leiding van de Eemshaven langs de N33 richting Appingedam en buigt ten zuiden van Appingedam af naar Delfzijl. Een andere variant ligt iets oostelijker. ‘Wij zien dit als de meest logische routes’, zegt Gasunie-woordvoerder Michiel Bal.
Ombouw van aardgas- naar waterstofleiding gebeurt bij het ondergrondse tracé van nabij Appingedam langs Veendam richting Drenthe. Ook een gasleiding naar Oude Statenzijl wordt aangepast voor transport voor waterstof. Op de leiding in Drenthe komt een nieuw aan te leggen aftakking naar het industriecluster in Emmen.
De plannen op een kaartje (klik op de foto om te vergroten)
De plannen op een kaartje (klik op de foto om te vergroten) © Hynetwork Services

Informatiebijeenkomsten

Voor de inwoners van het gebied en andere belanghebbenden organiseren het ministerie van EZK en HNS vier informatiebijeenkomsten. De eerste is op 13 december in Roodeschool.
Volgens Gasunie-woordvoerder Bal zal alleen het ingraven van de buizen van het nieuwe tracé tijdelijk voor overlast kunnen zorgen. Van aanpassing van bestaande gasleidingen zal in de omgeving ervan weinig te merken zijn, zegt Bal.
Omdat gebruik van waterstof nog zo nieuw is houdt HNS rekening met vragen over veiligheid. ‘Waterstof is net als aardgas ook een gas. Op veel gebieden is het transport vergelijkbaar’, verklaart Bal. ‘Als je weet hoe je het moet doen, dan kan het veilig. De ervaring hebben we inmiddels, op meerdere plekken in het land liggen leidingen waar we al jaren waterstof door transporteren.’

Ministers beslissen over trace

Omdat het als project van nationaal belang is bestempeld, gebeurt coördinatie van de bouw van het leidingnet voor waterstof door het Rijk onder de zogeheten rijkscoördinatieregeling. Dit betekent dat de ministers Jetten en Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) uiteindelijk het laatste woord hebben over waar het waterstofnetwerk komt.
Naast de aanleg van dit waterstofnetwerk op land kreeg HNS enkele dagen geleden van minister Jetten ook opdracht het waterstofnetwerk op zee te ontwikkelen.